HbbTV w wersji 2.0.2 możliwe od 2021 r. [STANOWISKO]

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji o zmianę daty wejścia w życie wymagań dla HbbTV na 1 stycznia 2021 r. Resort – na prośbę przedsiębiorców o wydłużenie terminu przejściowego – w swojej nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych zaproponował, by datą finalną dla oprogramowania w wersji 2.0.2 był 1 września 2020. Zdaniem producentów telewizorów termin ten nadal jest nierealny.

W piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji Związek podkreślił, że docenia fakt, że resort zdecydował się znowelizować swoje rozporządzenie z początku października i tym samym wydłużyć termin wejścia w życie aktualizacji 2.0.2. do września 2020. Jednak data ta, zdaniem Cyfrowej Polski, nadal jest zbyt krótka. „Przesunięcie wymogu posiadania najnowszej wersji oprogramowania HbbTV od 1 września 2020 r. jest krokiem w dobrym kierunku jednak dalej termin na opracowanie i wdrożenie standardu jest niewystarczający. Paradoksalnie, wprowadzenie tak wysokich i nierealnych w takim czasie wymagań może spowodować odejście producentów od stosowania HbbTV i tym samym braku możliwości korzystania przez konsumentów z tego rodzaju standardu – argumentuje w piśmie Związek. I podkreśla, że prawnie wiążący mandat do obsługi HbbTV w najnowszej wersji we wszystkich telewizorach spowodowałby też znaczne koszty dla producentów telewizorów znajdujących się zwłaszcza na dolnej półce cenowej, co w konsekwencji uderzyłoby w samych konsumentów lub pozbawiłoby ich możliwości korzystania ze starszej wersji HbbTV 1.5, która obecnie jest promowana przez nadawców.  – Dziś powszechnie stosowanym standardem HbbTV jest wersja 1.5. Dopiero od niedawna pojedyncze modele telewizorów – i to te z najwyższej półki cenowej – zaczynają być wyposażone w wersje 2.0 – mówi prezes Związku Michał Kanownik. I zaznacza, że obecnie trwają prace nad wdrożeniem wersji 2.0.1, co też wymaga czasu. – Aktualizacja oprogramowania nie polega jedynie na zakupie licencji od Stowarzyszenia HbbTV i wgraniu do telewizora odpowiedniej wersji. Dla każdego modelu telewizora konieczne jest dostosowanie oprogramowania po wcześniejszym dostarczeniu próbek emisji od nadawców tak, by funkcje obsługiwane przez nowsze wersje HbbTV działały poprawnie – dodaje Michał Kanownik.

Związek w piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji tłumaczy, że przeprowadzone wśród członków organizacji wewnętrzne konsultacje wykazały, że żaden z największych producentów telewizorów – Samsung, LG, Sony, Panasonic – w żadnym z krajów europejskich nie oferuje telewizorów z HbbTV w wersji 2.0.2. Nie zostały też jeszcze rozpoczęte prace nad wdrożenie takiej wersji. Dlatego też pozostawienie wymogu posiadania najnowszej wersji oprogramowania jest zbyt restrykcyjny i nierynkowy. Kłóci się on ze stanowiskiem, że to rynek w drodze konkurencyjności zdecyduje o szybkości rozwoju tego standardu.

Związek jednocześnie podkreśla, że rozumie konieczność zapisania wymagań co do wersji HbbTV, aby dać sygnał rynkowi o możliwości rozwoju tego standardu i usług z nim związanych.

Dlatego Związek zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji o wydłużenie okresu przejściowego do rozporządzenia dot. HbbTV do 1 stycznia 2021 r. ­ – Proponowana przez Związek data wejścia w życie 1 stycznia 2021 r. i tak jest znacznym przyspieszeniem wdrażania standardu HbbTV i będzie to stanowiło wyzwanie dla producentów telewizorów – zauważa Michał Kanownik.

Pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *