Kanownik wybrany na drugą kadencję do Zarządu Digital Europe

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik będzie przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Członka Zarządu Digital Europe, największej europejskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców z całej Europy.

Taką decyzję podjęli członkowie organizacji w ramach wewnętrznego głosowania. Do Digital Europe należy 37 krajowych związków branżowych z Europy z sektora ICT. Reprezentują one w sumie ponad 27 tys. przedsiębiorców, które dają łącznie ponad 2 mln miejsc pracy.

 

Michał Kanownik jest Członkiem Zarządu Digital Europe od 2016 r. i jest jedynym reprezentantem polskiej branży cyfrowej i nowoczesnych technologii znajdującym się we władzach tego europejskiego stowarzyszenia. „Digital Europe to silny partner w rozmowach z Komisję Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawach stanowienia regulacji prawnych dotyczących sektora cyfrowego. To ważne, bo dziś wiele przepisów, które obowiązują także w Polsce powstaje w Brukseli. Moja obecność we władzach tej organizacji pozwala na bezpośrednie angażowanie się w ten proces i tam, gdzie jest taka konieczność przedstawianie polskiego punktu widzenia” – podkreśla Michał Kanownik.

Jako kluczowe wyzwanie na kolejne dwa lata prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska wskazuje przede wszystkim doprowadzenie do kompromisu w zakresie zapisów projektu unijnej Dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Zdaniem Kanownika przyjęcie niektórych jej zapisów w obecnym kształcie spowoduje ogromne problemy w rozwoju sektora innowacyjnego. „Ważnym wyzwaniem dla europejskiej branży cyfrowej będzie także zadbanie o upowszechnianie usług cyfrowych, tzw. smart, które dziś nie tylko służą biznesowi, ale i coraz częściej ułatwiają konsumentom prowadzenie codziennego życia. Istotne jest budowanie świadomości, która wiąże się również z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem” – mówi Kanownik.

Prezes Cyfrowej Polski jako członek Zarządu Digital Europe chce także bardziej zaangażować branżę w pomoc europejskim państwom w budowie cyfrowych usług publicznych, tzw. e-państwa, a także rozwijać edukację w zakresie zdobywania umiejętności cyfrowych i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Deklaruje również działania, które będą wspierać dążenia unijnych krajów do rozwoju robotyki  i sztucznej inteligencji, co zdaniem Kanownika, jest dziś nieuniknioną przyszłością europejskiej gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *