Konferencja Cyfrowej Polski: sektor nowych technologii staje się liderem zrównoważonego rozwoju w Polsce

Aby dokonała się ta trwała zmiana w podejściu do produktów i ekoprojektowania potrzebne są nie tylko ramy prawne, ale również poszerzanie świadomości społecznej i dodatkowe zachęty dla konsumentów, aby wybierali oni produkty trwalsze i przyjazne środowisku – wskazywał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas konferencji Związku Cyfrowa Polska na temat zrównoważonego rozwoju, w której udział wzięli przedstawiciele polskiego sektora nowych technologii.

Spotkanie, które odbyło się pod hasłem „#CyfryzujemyPolskę: Środowisko, Biznes, Konsument” poświęcone było głównie zmianom, jakie wynikają z wdrożenia rezolucji Parlamentu Europejskiego z 25 listopada 2020 r w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego unijnego rynku. Odbyła się ona pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Federacji Konsumentów. Partnerami wydarzenia byli: firma Canon Polska oraz ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Kanownik: zrównoważony rozwój to priorytet

Jak podkreśla prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, inicjator konferencji, dziś przedsiębiorcy z branży cyfrowej – producenci nowoczesnego sprzętu technologicznego – z powodzeniem realizują cele środowiskowe zawarte w rekomendacjach i przepisach europejskich oraz wytycznych ONZ. – Zrównoważony rozwój to dla naszych firm dziś priorytet. Można śmiało powiedzieć, że sektor cyfrowy staje się liderem w tym zakresie. Produkty, które tworzymy wpisują się w ideę gospodaki o obiegu zamkniętym: są coraz trwalsze i nadają się do recyklingu oraz ponownego użycia. Nie jest więc prawdą – wbrew obiegowej opinii – że producenci specjalnie postarzają sprzęt. Żaden wiodący producent nie posunąłby się do takiego kroku, bo to ciążyłoby potem na jego marce – zaznaczył Michał Kanownik. Jak dodał, postępująca cyfryzacja jest też impulsem dla innych firm do podążania za zrównoważonym rozwojem. – Nowoczesne narzędzia cyfrowe niewątpliwie wspomagają ten proces i to niezależnie czy dotyczy to poszczególnych firm, ich strategii zarządzania, dążenia do zwiększania zachowań prośrodowiskowych wśród konsumentów czy administracji, która cyfryzuje swoje publiczne usługi – zaznaczył prezes Cyfrowej Polski

Cyfrowe technologie dla środowiska

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, który otworzył konferencję przypomniał, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych elementów europejskiego Zielonego Ładu. – Projekt ten zakłada ambitne cele. To przede wszystkim przejście na gospodarkę konkurencyjną, oszczędzającą zasoby, o bardziej zamkniętym obiegu. W tym modelu surowce wykorzystuje się w sposób zrównoważony – powiedział Michał Kurtyka. Zaznaczył, że osiągnięcie tego jest związane m.in. z wprowadzeniem nowych modeli biznesowych, które oparte są coraz częściej na gospodarce dzielenia się i współpracy. W realizacji celów środowiskowych – według Kurtyki – pomagą  także cyfrowe technologie, internet, technologie blockchain czy nadchodzący przełom w zakresie sztucznej inteligencji. – W najbliższym czasie spodziewamy się wielu inicjatyw przekształcających wzorce konsumpcji, tak aby zapobiegać powstawianiu odpadów, a nie leczyć już skutki wtedy, kiedy one nas zalewają. By dokonała się ta trwała zmiana w podejściu do produktów i ekoprojektowania potrzebne są nie tylko ramy prawne, ale również poszerzanie świadomości społecznej i dodatkowe zachęty dla konsumentów, aby wybierali oni produkty trwalsze i przyjazne środowisku – podkreślił Michał Kurtyka.

Na ogromną rolę cyfryzacji, która będzie motorem napędowym dla zrównoważonej gospodarki wskazywała podczas konferencji Cyfrowej Polski wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Jak zaznaczyła, szczególne duże zmiany w tym zakresie widoczne są w administracji. – Wprowadzono liczne e-usługi publiczne, zaimplementowano cyfrowe metody uwierzytelniania i identyfikacji. Zwiększono obrót bezgotówkowy, zinformatyzowano rozliczenia podatkowe, a także zwiększono cyberbezpieczeństwo – wyliczała wiceminister. – W wyniku tych wszystkich podjętych działań Polska w ciągu dwóch lat wskoczyła z 31 na 9  miejsce w światowym rankingu e-partycypacji ONZ – zauważyła.

Produkt jest wartością

Jak w praktyce wygląda zrównoważony rozwój w sektorze nowych technologii, na przykładzie swojej firmy wskazał Jaap van ‘t Ooster, Dyrektor Zarządzający Canon w regionie 4CE.  – Nasze działania są w pełni zgodne z celami nakreślonymi przez ONZ. Wraz z filozofią korporacyjną Kyosei (życie i praca dla wspólnego dobra) stanowią dla nas kompas wyznaczający prawidłowy kierunek. Jako Canon staramy się uchwycić równowagę pomiędzy biznesem, cyfryzacją i sprzedażą produktów z pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo. Dlatego nasze zaangażowanie i wkład w ochronę klimatu jest integralną częścią projektowania naszych rozwiązań, od momentu ich produkcji, poprzez transport, a na fazie użytkowania i recyklingu kończąc  – powiedział Jaap van ‘t Ooster.

Zaznaczył również, że kluczowym punktem w działaniach Canon jest traktowanie produktu jako wartości.
– Koszty gospodarowania odpadami oraz marnotrawstwo produktów powodują, że obieg zamknięty gospodarki to nie tylko ciekawy pomysł na zmianę modeli biznesowych, ale przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć ilość odpadów, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i na całym rynku. Klienci doskonale rozumieją, że wartościowy produkt to taki, który jest trwały, ma przedłużoną żywotność i można go poddać recyklingowi – dodał. Zdaniem Dyrektora Zarządzającego Canon w regionie 4CE idea „circular economy” powinna zostać włączona do długofalowych strategii biznesowych przedsiębiorstw oraz produktowych. – Potrzebny jest dalszy rozwój kompleksowego podejścia łączącego m.in.: prawodawstwo, partnerstwo publiczno-prywatne wspierające system recyklingu czy edukację – powiedział Jaap van ‘t Ooster. – Korzyścią GOZ jest także zwiększenie efektywności procesów biznesowych, które przekładają się na realne oszczędności. Zminimalizowania wpływu na środowisko, według aktualnych badań rynkowych, oczekują również klienci. A stąd już tylko krok do zwiększenia sprzedaży. Zyskuje firma, zyskuje klient, a przede wszystkim zyskuje środowisko – dodaje MD Canon 4CE – Jaap van ‘t Ooster.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *