Krajowy Plan Odbudowy może stać się fundamentem dla szybkiej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki [opinia]

Związek Cyfrowa Polska przekazał do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Organizacja zrzeszająca największe polskie firmy z branży cyfrowej odniosła się do pięciu obszarów tematycznych: cyberbezpieczeństwa i 5G, edukacji, niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, sztuki cyfrowej oraz zdrowia.

Zdaniem Cyfrowej Polski opracowywany przez polski rząd Krajowy Plan Odbudowy – obecnie w procesie konsultacji społecznych – ma potencjał stać się skutecznym narzędziem dla Polski w obieraniu kursu na nowoczesną, cyfrową gospodarkę, oferującą atrakcyjne miejsca pracy i przyciągającą specjalistów z zagranicy. – Widzimy ogromny potencjał drzemiący w 5G, internecie rzeczy, sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym czy wirtualnej rzeczywistości – od sektora rolnictwa, przez przemysł, edukację komunikację urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, infrastrukturę publiczną, po służbę zdrowia – ocenia prezes Związku Michał Kanownik.

Cyberbezpieczeństwo i 5G

Cyfrowa Polska zwraca uwagę na potrzeb cyfryzacji procesów administracyjnych i biznesowych. Pomóc w tym mogłyby rozwiązania oparte na usługach zaufania, jak np. kwalifikowany podpis elektroniczny czy pieczęć elektroniczna.

Związek widzi też potencjał w rozwoju zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie. Kierunkiem, do którego powinniśmy dążyć są np. inteligentne fabryki czy wykorzystywanie Internetu Rzeczy w rolnictwie. Będzie to możliwe dzięki rozwoju sieci piątej generacji w oparciu m.in. o Open RAN. „Zielony Ład wymaga nowych inwestycji, nowych maszyn, nowego sposobu uprawiania gleb opartego o rolnictwo precyzyjne. Wsparcie inwestycyjne ze środków funduszu odbudowy najpilniej powinny płynąć również do małych gospodarstw, dla których największą barierą jest oprzyrządowanie technologiczne” – zaznaczono w stanowisku. Jak podkreśla Związek, liczne przykłady z polskiego rynku i tworzone tu centra R&D pokazują potencjał krajowej gospodarki, kapitału intelektualnego inżynierów i możliwości innowacyjnych. Dlatego – w ocenie Cyfrowej Polski – ważne jest stworzenie odpowiedniego finansowania projektów badawczo-rozwojowych, w tym takich, które pozwolą tworzyć również projekty oparte o kolejną generację sieci telekomunikacyjnej – 6G.

Edukacja

Jak zauważono w stanowisku, cyfrowa edukacja, w tym nauczanie zdalne, daleko wykracza poza kompetencje pojedynczego Ministerstwa. Dlatego pakiet ten powinien być koordynowanym działaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Pionu Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz Funduszy i Polityki Regionalnej. Co więcej,  zdaniem polskiej branży cyfrowej, w tworzenie tego programu powinny być zaangażowane podmioty pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz specjaliści.

Związek zwraca uwagę, że uczniowie muszą mieć możliwość z korzystania z szerokopasmowego internetu oraz pracy zdalnej. Potrzebne są platformy i systemy wspierające edukację, które przekazują obraz i dźwięk i które można wykorzystać m.in. do:  oceniania, sprawdzania obecności, raportowania realizacji podstaw programowej, komunikacji zdalnej z uczniem i rodzicem, sprawdzania wiedzy w formie testowej i otwartej uwzględniającej indywidualizację nauczania.

Związek proponuje też: utworzenie centrum pomocy zdalnej dla nauczycieli i uczniów; wykorzystanie w planie nauczania istniejących programów profilaktyki uzależnień cyfrowych; ustalenie zasad cyfrowego savoir vivre’u podczas nauki zdalnej, czyli dobrych praktyk współdziałania między uczniami i nauczycielami w e-klasie; wykorzystanie zaplecza funkcjonujących laboratoriów edukacji cyfrowej, np. Centrum Nauki Kopernik, aby testować nowe rozwiązania i praktyki w edukacji cyfrowej.

Ważne jest też cyberbezpieczeństwo. Dlatego stosowane w edukacji urządzenia muszą posiadać odpowiednie oprogramowania zabezpieczające przed cyberatakami. W ocenie Cyfrowej Polski dostęp do sieci elearningowych powinien być udzielany za pomocą bezpiecznych metod uwierzytelniania, np. za pomocą biometrii, skomplikowanych haseł oraz PIN-ów lub przy zastosowaniu weryfikacji wieloskładnikowych.

Cyfrowa Polska proponuje też sposób, w jaki można sfinansować cyfrową edukację. To m.in. poprzez objęcie zakupów dla szkół zerową stawką VAT czy umożliwienie bardziej elastycznych form zaciągania zobowiązań dla jednostek oświatowych.

Transformacja energetyczna

Związek Cyfrowa Polska proponuje również, jak wykorzystać wsparcie ze środków Funduszy Odbudowy na dokonanie transformacji energetycznej. Według organizacji należy promować oraz zwiększać zasięg środków na inwestycje w odnawialne źródła ciepła. Z kolei oszczędności energii w małych i średnich budynkach można dokonać dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp ciepła czy poprawie energooszczędności urządzeń gospodarstwa domowego. Związek proponuje też wykorzystanie nośników cyfrowych do komunikacji ze społeczeństwem w przestrzeni publicznej – np. zdalne, centralnie zarządzane systemy publikacji informacji na rozproszonych ekranach – na budynkach czy powierzchni w pojazdach transportu miejskiego.

Sztuka Cyfrowa

Cyfrowa Polska podkreśla potrzebę podnoszenia kompetencji cyfrowych twórców. Jej zdaniem w tym celu należy podjąć dialog zarówno z twórcami kultury, jak i twórcami technologii o międzynarodowym doświadczeniu, aby stworzyć odpowiednie warunki dla sektora do dzielenia się wiedzą o wykorzystaniu technologii narracyjnych, sprzyjania innowacjom i cyfryzacji.

Sztuka – w ocenie organizacji – powinna wykorzystywać też ekologiczne środki do multimedialnego przekazu – zarówno z perspektywy „zza ekranu” komputera, ale też na terenie ekspozycji muzealnych. Jak to zrobić? Np. eliminując papier i przeniesienie publikacji plakatów wieloformatowych, repertuarów itp. do sfery cyfrowej.

Związek widzi też potrzebę wykorzystywania nowoczesnych technologii w komunikacji z widzami – np. treści muzealnych przy pomocy technologii VR lub wykorzystanie sensorów i czujników reagujących na ruch podczas poruszania się na wystawach w galerii czy muzeum.

Sektor zdrowia

Wśród priorytetów, jakie dostrzega Cyfrowa Polska jest np. rozwój mobilnego diagnozowania pacjentów. Jak tłumaczy Związek, chodzi m.in. o „wykorzystanie wbudowanych czujników opracowanych przy użyciu m.in. technologii Internetu rzeczy, które są newralgiczne do zdalnego prognozowania i wyprzedzającego wykrywania chorób serca czy schorzeń neurologicznych”. Jak wyjaśniono „pozwalają one wykrywać i monitorować niektóre arytmie, umożliwić pacjentowi zdalne śledzenie ciśnienia krwi i samodzielne obrazowanie, również dzięki funkcji wbudowanego elektrokardiogramu (EKG), a dodatkowo, wspomagają rehabilitację i trening wysiłkowy pacjentów”.

Organizacja widzi też potencjał w wykorzystywaniu urządzeń mobilnych w obsłudze pacjentów – np. w rejestracji danych. Dobrym rozwiązaniem – zwłaszcza w kontekście ostatnich doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 – byłoby wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń antywirusowych i przeciwbakteryjnych w dezynfekcji odzieży personelu medycznego czy urządzeń oczyszczających powietrze.

Pełna treść stanowiska >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *