Manifest branży cyfrowej „Silna Polska Cyfrowa”

Z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska organizacje reprezentujące największe przedsiębiorstwa z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w Polsce wspólnie skierowały do partii politycznych oraz komitetów wyborczych startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych manifest programowy „Silna Polska Cyfrowa”.

Pod manifestem polskiej branży cyfrowej podpisali się przedstawiciele Związków: Cyfrowa Polska, Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Fundacji Start-up Poland.  – Chcemy, aby przygotowany przez nas dokument stał się podstawą do dyskusji o cyfryzacji w naszym kraju. Deklarujemy, że będziemy wspierać wszelkie inicjatywy – legislacyjne i społeczne – które będą ten proces realizowały – mówi prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Sygnatariusze manifestu podkreślają, że priorytetem i podstawą programową dla każdego polskiego ugrupowania politycznego powinien być rozwój innowacyjnej gospodarki. Tylko w ten sposób – ich zdaniem – stanie się ona konkurencyjna względem europejskich i światowych rynków.
Pełna treść manifestu cyfrowego „Silna Polska Cyfrowa” [kliknij tutaj]

 

Osiem priorytetów dla cyfrowej gospodarki

W dokumencie przedstawiono osiem głównych, priorytetowych wyzwań i inicjatyw do realizacji. Wśród nich wymieniono m.in. wdrożenie sieci 5G, która – jak zaznaczyli autorzy – przyczyni się do rozwoju całych gałęzi gospodarki i rynku usług cyfrowych, a w konsekwencji do wielomiliardowe wpływów do budżetu państwa oraz powstania nowych miejsc pracy. Technologa ta jednak musi być bezpieczna – podkreślono w manifeście. Nieodłącznym elementem rozwoju cyfrowej gospodarki ma być również podnoszenie cyberbezpieczeństwa – zarówno poprzez edukację konsumentów i urzędników administracji publicznej, jak i promowanie tych urządzeń, które posiadają odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa.

Inny priorytet, który wymieniono w manifeście, to rozwój e-usług, zwłaszcza tych w administracji publicznej, co ma przyczynić się do rozwoju „nowoczesnego i sprawnie funkcjonującego państwa”. Branża cyfrowa podkreśla też potrzebę edukacji cyfrowej. Postuluje m.in. o wpisanie do programu nauczania – począwszy już od szkoły podstawowej – nauki kompetencji cyfrowych.  Zdaniem autorów manifestu, ważne jest również podniesienie nakładów na rozwój przemysłu 4.0 w naszym kraju, by polscy innowatorzy i przedsiębiorcy mogli skutecznie konkurować ze swoimi rozwiązaniami technologicznymi na rynkach europejskich. Przy tej okazji branża cyfrowa podkreśla też potrzebę rozwoju sztucznej inteligencji oraz Internetu Rzeczy poprzez inwestycje w centra badawczo – rozwojowe.

Manifest określa również potrzebę ustanowienia zasad ochrony prywatności w sieci na miarę XXI wieku oraz odpowiednich, respektujących interesy wszystkich stron, zmian w prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym.

Apel o debatę publiczną na temat cyfryzacji

Manifest branży cyfrowej „Silna Polska Cyfrowa” trafił do największych partii politycznych i komitetów wyborczych startujących w wyborach parlamentarnych. „Apelujemy do kandydatów wszystkich opcji politycznych, by postulaty zawarte w naszym manifeście zostały włączone do debaty publicznej prowadzonej w ramach kampanii wyborczej. Liczymy również, że kwestie te będą ważne dla wszystkich przyszłych posłów, senatorów oraz polskiego rządu i ze znajdą odzwierciedlenie w regulacjach prawnych” – zaapelowali autorzy dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *