Michał Kanownik dalej będzie kierować Cyfrową Polską

Dotychczasowy prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik będzie kierował organizacją przez kolejną dwuletnią kadencję. Taką decyzję podjęło jednogłośnie Walne Zgromadzenie Cyfrowej Polski.

­– Moim celem było i nadal będzie umacnianie Związku w roli silnego partnera reprezentującego interesy polskiej branży nowoczesnych technologii w relacjach z administracją publiczną oraz biznesem. To ważne zwłaszcza z punktu widzenia regulacji prawnych, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na kondycję całego sektora cyfrowego – mówi Michał Kanownik. I dodaje: – Cieszę się, że moja dotychczasowa praca na rzecz Związku została doceniona. To dla mnie zaszczyt móc w dalszym ciągu kierować Cyfrową Polską.

Wśród spraw, które są priorytetowe dla branży nowoczesnych technologii Michał Kanownik wskazuje: dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, implementację Dyrektywy dotyczącą prawa autorskiego, zwiększanie cyberbezpieczeństwa oraz świadomości urzędników, przedsiębiorców i konsumentów w użytkowaniu sprzętu elektronicznego, stosowanie kryteriów jakościowych i środowiskowych w przetargach publicznych, gospodarowanie elektrośmieciami oraz pogłębianie cyfryzacji polskiej gospodarki, w tym w szczególności cyfryzacji radia.

Michał Kanownik związany jest ze Związkiem Cyfrowa Polska od ponad 9 lat. Rozpoczynał pracę w organizacji jako specjalista ds. prawodawstwa i administracji. Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Związku. W 2015 r. został wybrany na Prezesa, a w 2016 r. oraz ponownie w 2018 r. – na członka zarządu Digital Europe, organizacji reprezentującej europejską branżę cyfrową. Od lutego 2019 r. zasiada również w Radzie ds. Cyfryzacji działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Zgodnie z decyzją członków Cyfrowej Polski w zarządzie organizacji nadal będą zasiadać Włodzimierz Ossowski z Action S.A. oraz Jacek Łęgiewicz z Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Michał Kanownik – Prezes Zarządu

Włodzimierz Ossowski – Członek Zarządu

Jacek Łęgiewicz – Członek Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *