Musimy chronić konsumentów, ale tak, by nie zagrozić innowacyjności – apelują organizacje biznesowe UE

Europejskie organizacje biznesowe i technologiczne w liście otwartym do członków Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje obawy związane z implementacją dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty. – Prawo w tym zakresie powinno być zbalansowane, aby z jednej strony gwarantować ochronę konsumentów, a z drugiej nie zagrozić innowacyjności – twierdzą sygnatariusze stanowiska. Pod listem podpisał się m.in. Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżę cyfrową.

Wstępna wersja dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty, znanej także pod angielskim skrótem PLD, została zaprezentowana we wrześniu 2022. Od początku obecnego roku zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska, prowadzą dyskusje i konsultacje mające na celu wypracowanie ostatecznego brzmienia dokumentu.

Głos w sprawie zabrała teraz koalicja, złożona z 9 organizacji reprezentujących europejskich przedsiębiorców z sektora cyfrowego i nowych technologii. Sygnatariusze stanowiska szczególnie podkreślają konieczność przeprowadzenia dogłębnych analiz i dyskusji. Proponowana dyrektywa dotyka bowiem kilku newralgicznych obszarów, takich jak nowe technologie, stanowiące obecnie motor napędowy światowej gospodarki. „Włączenie oprogramowania i usług sztucznej inteligencji w zakres dyrektywy PLD powinno być wyraźnie ograniczone tam, gdzie obecny system odpowiedzialności jest nieefektywny. Pomoże to chronić innowacje w UE” – apeluje koalicja.

Co więcej, według sygnatariuszy listu, łańcuch odpowiedzialności prawnej powinien być spójny z niedawno przyjętą dyrektywą o usługach cyfrowych (Digital Services Act), a także z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku. W tym kontekście należałoby także rozważyć wprowadzenie minimalnych i maksymalnych progów odszkodowań za wadliwie działające produkty. Takie rozwiązanie miałoby na celu zapewnienie stosowania zapisów dyrektywy zgodnie z przeznaczeniem, czyli wtedy, gdy inne rozwiązania prawne nie zapewniają konsumentom rekompensaty. – Przede wszystkim jednak dyskusja na powyższe tematy nie powinna być w żaden sposób sztucznie przyspieszana – podkreślają sygnatariusze listu, zaznaczając to już w jego tytule.

Pod listem podpisały się takie organizacje jak. AFNUM (Alliance Francaise des Industries du Numerique), American Chamber of Commerce to the UE, BSA – The Software Alliance, CCIA Europe, Developers Alliance, DOT Europe, czeski SPCR, Information Technology Industry Council.  Punkt widzenia polskich przedsiębiorców reprezentuje Związek Cyfrowa Polska.

Pełna treść stanowiska tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *