Niektóre zmiany w przepisach o CIT uderzą w rozwój innowacji [STANOWISKO]

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” złożył do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym w części dotyczącej osób prawnych. Zastrzeżenia budzi propozycja wprowadzenia limitu dla zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, takich jak np. usługi księgowe, doradcze czy reklamowe. – To oznacza podniesienie podstawy opodatkowania oraz wzrost obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – ocenia prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik.

Jak tłumaczy swoje zastrzeżenia ZIPSEE „Cyfrowa Polska” zaproponowany w nowelizacji ustawy limit jest bardzo niski – wynosi 5 proc. od dochodu, powiększonego o odpisy amortyzacyjne oraz wynik na działalności finansowej. A przecież, jak zaznaczają przedsiębiorcy, wydatki ponoszone na usługi reklamowe, marketingowe, badania rynku, jak również na usługi doradcze i prawne stanowią dużą część kosztów ściśle związanych z prowadzeniem działalności i są niezbędne dla jej profesjonalnego prowadzenia.

Oszczędności na innowacjach

Tak niski limit wykluczy, bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, możliwość zaliczenia większości tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów ­– mówi Kanownik. I podkreśla, że ustalenie takiego limitu uderzy w działalność badawczo-rozwojową, np. w centra R&D, ponieważ jej prowadzenie wiąże się z ponoszeniem kosztów m.in. na usługi doradcze, know-how, a także nabywanie praw i licencji do różnego rodzaju rozwiązań i wyników badań z dziedziny nauki, technologii, planowania produkcji, tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów. – W konsekwencji firmy będą ciąć wydatki i oszczędzać na rozwoju innowacyjnych projektów – uważa prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Zagrożony outsourcing

W opinii Związku projektowane rozwiązanie zawęża też swobodę przedsiębiorców co do wyboru modelu i strategii prowadzenia działalności oraz pozostaje w sprzeczności z trendami współczesnej gospodarki, w której rozwiązania oparte na outsourcingu (np. usług księgowych, rekrutacji, prawnych, doradczych, reklamowych i marketingowych) są powszechnie stosowane jako najbardziej wydajne i praktyczne. – Wprowadzenie limitu spowoduje odejście od tego rodzaju rozwiązań jako obarczonych wyższymi obciążeniami podatkowymi, co długofalowo skutkować będzie zmniejszeniem efektywności polskiej gospodarki – tłumaczy Kanownik. I dodaje, że zapis ten nie przyczyni się w żadnym stopniu do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce, co było nadrzędnym celem nowelizacji.

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” apeluje do resortu finansów o wycofanie się z tych zapisów w proponowanym projekcie ustawy.

 

Całe stanowisko ZIPSEE „Cyfrowa Polska” >>> kliknij tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *