ZIPSEE „Cyfrowa Polska” w komitecie technicznym PKN

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” został członkiem komitetu technicznego ds. telekomunikacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Reprezentantem Związku z uprawnieniami do udziału w głosowaniach jest Dominik Dobek, dyrektor ds. realizacji projektów. Zaś jego zastępcami są: Carlos Martinez z LG oraz Andrzej Piekuciński z Sharp.

Polski Komitet Normalizacyjny to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Komitet jest podmiotem prawa publicznego.  Zajmuje się m.in. organizowaniem i nadzorowaniem działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, określaniem stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, a także zatwierdzaniem i wycofywaniem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *