Nowa opłata sieciowa obciąży europejskich internautów i przedsiębiorców – ostrzegają eksperci

Zapowiadana europejska opłata sieciowa na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej niesie duże ryzyko zwiększenia kosztów dostępu do usług online, ograniczenia wyboru dla konsumentów oraz uszczerbku na rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w UE. To główne wnioski, do których doszli eksperci w sferze polityki cyfrowej w czasie spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska, które było poświęcone propozycji, nad którą pracuje Komisja Europejska.

Pomysłodawcą nałożenia nowej, unijnej opłaty na dostawców treści i usług online jest stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych (ETNO), które zrzesza największe sieci telekomunikacyjne w Europie. Uzyskane środki miałyby trafiać do właśnie do operatorów i stanowić wkład platform online w rozwój i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozwiązanie takie budzi jednak sprzeciw organizacji konsumenckich i zrzeszeń branżowych m.in. ze względu na ryzyko wzrostu kosztów dla użytkowników internetu.

Kolejne podejście do odrzuconego pomysłu
Pomysł nie jest nowy.
Analogiczną propozycję operatorzy zgłosili po raz pierwszy już w 2012 r. – Już wtedy wzbudził on znaczne kontrowersje i został odrzucony. Również dziś zastrzeżenia do propozycji nałożenia opłaty zgłosiły m.in. Europejska Organizacja Konsumencka BEUC oraz Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej BEREC – podkreślił Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska. Przypomniał jednocześnie, że wdrożenie podobnej opłaty w Korei Południowej poskutkowało pogorszeniem jakości usług cyfrowych, uszczerbkiem na wydajności przepływu ruchu w sieci oraz wzrostem kosztów dla konsumentów.  –  Wdrożenie tej propozycji w UE doprowadzi do pogorszenia sytuacji użytkowników usług w internecie, którzy to ostatecznie poniosą koszty implementacji opłaty – przestrzegł Michał Kanownik.

Zdaniem operatorów to właśnie rosnący ruch sieciowy generowany przez użytkowników usług online stanowi najważniejsze źródło kosztów utrzymania infrastruktury, w którą niewystarczająco inwestują dostawcy usług online. Podczas spotkania Cyfrowej Polski eksperci poddali jednak to twierdzenie w wątpliwość. Jak podkreślili, dostawcy usług online zainwestowali między 2011 a 2021 r. blisko 900 mld USD w infrastrukturę sieciową. Środki przeznaczone na ten cel przekraczają nawet ich inwestycje w tworzenie nowych treści i aplikacji. Eksperci przypomnieli również, że ruch sieciowy rośnie w znacznym tempie od lat, podczas, gdy całkowite koszty działalności telekomów utrzymują się na względnie stałym poziomie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Związek Cyfrowa Polska udział wzięli prof. Žiga Turk z Uniwersytetu w Lublanie, były minister w rządzie Słowenii odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego, Aleksander Sołtysik, Attaché ds. cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, Jari-Pekka Kaleva, Dyrektor Zarządzający Europejskiej Federacji Deweloperów Gier Wideo (EGDF), Vlaho Hrdalo, Prezes Chorwackiego Stowarzyszenia na rzecz Technologii Blockchain i Kryptowalut oraz Jaromir Novak, prawnik i ekspert w dziedzinie regulacji telekomunikacji.

Podsumowanie spotkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *