Prace nad ustawą o odpadach – ZIPSEE walczy o zmiany w projekcie

ZIPSEE Cyfrowa Polska zgłosił ministrowi środowiska dwie poprawki do procedowanego w parlamencie projektu nowelizacji ustawy o odpadach, która ma ukrócić problem nielegalnego postępowania z odpadami. Zdaniem Związku niektóre z propozycji resortu mogą utrudnić zbieranie  elektroodpadów i zwiększyć koszt ich transportu.

 

Postulaty dotyczące zmian w projekcie przedstawił Dominik Dobek, dyrektor ds. realizacji projektów w ZIPSEE Cyfrowa Polska w piątek, 29 czerwca podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska. We wcześniejszym piśmie skierowanym do Prezydium sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, Związek zadeklarował, że popiera działania, których celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami, w szczególności bezprawnego ich porzucania w miejscach do tego nie przeznaczonych. Ale – jak podkreślono w liście – instrumenty służące temu celowi „muszą być proporcjonalne i adekwatne” oraz uwzględniać specyfikę branży elektronicznej.

Niektóre punkty zbiórki stracą prawo do zbierania

Związek uważa, że konieczne są zmiany w projekcie nowelizacji ustawy dotyczące własności terenu w przypadku zbierania tzw. odpadów niebezpiecznych, np. lodówek, telewizorów, świetlówek czy baterii. Zgodnie z propozycją resortu taka zbiórka może odbywać się przez przedsiębiorcę do tego uprawnionego tylko na własny, wcześniej zakupionym gruncie. Według ZIPSEE proponowany przez resort środowiska przepis może doprowadzić do sytuacji, w której wiele z punktów zbierania elektroodpadów, niektóre sklepy czy zakłady przetwarzania, które prowadzą działalność na dzierżawionym terenie, stracą prawo do prowadzenia zbiórki niektórych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. „Dojdzie do sytuacji, w której z jednej strony zbierający jest zobowiązany do przyjęcia odpadu, z drugiej nie może zbierać tych odpadów na mocy projektowanych przepisów, jeśli nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, na którym prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie w praktyce bardzo często są to lokalizacje dzierżawione” – podkreślono w piśmie skierowanym do Prezydium sejmowej komisji ochrony środowiska.

Dominik Dobek podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska zgłosił postulat wyłączenia obowiązku własności gruntu z ustawy o ZSEE oraz ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ryzyko większego kosztu zbiórki

Inny projektowany przepis w nowelizacji ustawy o odpadach, który wprowadza szczególne nowe wymogi dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych (np. zakaz transportu telewizorów razem z małym AGD) doprowadzi do konieczności wprowadzenia istotnych zmian w systemie zbierania odpadów, takie jak odrębne magazynowanie i przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych czy zapewnienie większych powierzchni magazynowych. „Spowoduje także wzrost kosztów transportu, ponieważ konieczny będzie transport mniejszych mas w przypadku wielu punktów zbierania niedysponujących wystarczającym zapleczem magazynowym do zbierania odrębnie odpowiedniej masy, np. samych telewizorów i monitorów. To też uderzenie w systemy odbioru bezpośredniego, gdzie na telefon konsument zamawia bezpłatny odbiór, bo przy jednym kursie nie będzie można odebrać, np. pralek i telewizorów lub lodówek. Konieczne będzie wysłanie dwóch osobnych transportów” – zaznacza Związek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *