Prezes Cyfrowej Polski na Cybersec Forum: Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa to priorytet

Każdy projekt cyfrowy wymaga dziś rozważenia kwestii cyberbezpieczeństwa. Zanim jednak zaczniemy wykorzystywać środki na produkty i usługi cybersec z Krajowego Planu Odbudowy, musimy zadbać o odpowiednio wysoki poziom wiedzy i kompetencji w tym zakresie wśród przedsiębiorców i administracji publicznej – mówił Prezes Związku Cyfrowa Polska podczas CyberSec Forum 2021.

Michał Kanownik w czasie największej w Polsce konferencji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, która odbywała się w Krynicy-Zdrój, wziął udział w panelu pt. EU RECOVERY FUND AS A CHANCE TO STRENGTHEN CYBERSECURITY.  W rozmowie poświęconej odpowiedzialnemu wydawaniu unijnych środków z Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności na rozwój cyberbezpieczeństwa udział wzięli również Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM, Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Martin Ubelhor, Head of Sector, Cybersecurity and Capacity Building Unit, DG CNECT z Komisji Europejskiej.

– O cyberbezpieczeństwie musimy myśleć również regionalnie. Potrzebujemy spójnego podejście do cyberbezpieczeństwa w Grupie Wyszehradzkiej i Trójmorzu – mówił Michał Kanownik nawiązaniu do działań podejmowanych przez Związek w ramach współpracy z organizacjami branżowymi zrzeszonymi z inicjatywy Cyfrowej Polski w Digital V4 oraz CEE Digital Coalition.

Przedstawiciel Związku mówił również o znaczeniu promocji polskich firm branży cybersecurity w przetargach publicznych – Środki wydawane w sektorze publicznym muszą być wykorzystywane wydajnie. Administracja powinna rozwinąć ramy do realizacji zamówień publicznych w sposób wspierający krajową i regionalną branżę bezpieczeństwa cyfrowego – zaznaczył Michał Kanownik.

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM Robert Kośla podkreślał, że wsparcie dla rozwoju cyberbezpieczeństwa ze środków europejskich dotyczyć będzie samorządów terytorialnych w kraju. – Planowane są inwestycje w infrastrukturę dla samorządów. Ochrona musi być wzmocniona jak najbliżej obywateli. W tym celu powstaną również regionalne centra operacyjne. Skupimy się nie tylko na ochronie przed atakami typu ransomware, ale również narzędziach do niwelowania ich skutków i odzyskiwania danych – wyjaśnił Robert Kośla.

Prezes Związku Cyfrowa Polska w czasie Forum rozmawiał na temat przyszłości polskiego cyberbezpieczeństwa i związanych z nią inwestycji z przedstawicielami polskiego klastra #CyberMadeInPoland, partnerami branży cyfrowej z regionu i przedstawicielami polskiego rządu.

Związek Cyfrowa Polska był Partnerem Instytucjonalnym tegorocznego CyberSec Forum w Krynicy-Zdrój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *