Prezes Cyfrowej Polski w składzie Rady Programowej IGF Polska 2022

Prezes Związku Cyfrowa Polska będzie doradzał przy organizacji polskiej edycji Szczytu Cyfrowego IGF 2022, który odbędzie się jesienią w Lublinie. Michał Kanownik został członkiem Rady Programowej wydarzenia.

Krajowe Forum Zarządzania Internetem (IGF Polska) to coroczna konferencja, podczas której uczestnicy – obok globalnej jej odsłony – rozmawiają o tematach związanych z funkcjonowaniem sieci internetowej. W tym roku wydarzenie zaplanowane jest na 20 października i odbędzie się ono w Lublinie.

Jednym z celów wydarzenie jest promocja przesłania wypracowanego w dokumencie końcowym po zeszłorocznych światowych obradach IGF w Katowicach, które będzie implementowane również na poziom krajowy. Uczestnicy lubelskiej edycji konferencji prezentować będą również polską perspektywę w dyskusji nad przyszłością przestrzeni cyfrowej i najbardziej aktualnych kwestiach związanych z jej funkcjonowaniem. Rozmowy odbywać się będą w trzech blokach tematycznych: technologie w służbie społeczeństwu, człowiek w internecie oraz forum legislacji cyfrowej.

Prezes Cyfrowej Polski w tym roku został wybrany do grona osób, które będą kształtowały program wydarzenia. – IGF to jedno z najważniejszych wydarzeń sektora cyfrowego w Polsce i na całym świecie. To właśnie na tym forum odbywają się istotne z punktu widzenia rozwoju internetu rozmowy i dyskusje, a wypracowane wnioski stają się realną podstawą do wypracowywania konkretnych przepisów i znajdowania rozwiązań – mówi Michał Kanownik, który został zaproszony do członkostwa w Radzie Programowej IGF Polska 2022. – Dziękuję za zaproszenie Krzysztofowi Szubertowi, który kieruje pracami nad konferencją w naszym kraju. Wierzę, że głos i opinia naszego Związku pozwoli opracować program wydarzenia, który nie tylko będzie interesujący dla uczestników, ale i realnie pomoże kształtować politykę cyfrową w naszym kraju – dodaje.

Organizatorzy spodziewają się, że w IGF Polska w Lublinie udział weźmie kilkuset gości, praktyków i teoretyków, w tym przedstawicieli biznesu, sektora rządowego, organizacji pozarządowych, a także środowiska akademickiego. W tegorocznej edycji dużą uwagę przywiązuje się również do obecności na wydarzeniu polskiej młodzieży i uczestniczenia jej przedstawicieli w dyskusji nad przyszłością internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *