Prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” w Sejmie o ochronie uczciwych firm

Prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego zaapelował do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie takich mechanizmów prawnych, które dadzą pewność przedsiębiorcom, że w transakcjach z kontrahentami dochowali należytej staranności i będą dowodem dla fiskusem ich „dobrej wiary”.

Posiedzenie Zespołu, które odbyło się w środę 21 czerwca poświęcone było kwestii uszczelniania systemu podatkowego i ochronie uczciwych podatników. W spotkaniu udział wzięli posłowie, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Cyfryzacji.

Dziś przedsiębiorcy mają problem z weryfikacją swoich kontrahentów. Nowelizacja ustawy o podatku VAT od towarów i usług wprowadziła odpowiedzialność za kontrahentów oraz kontrahentów tego kontrahenta. Naszym zdaniem przepisy są zbyt daleko idące, bo przedsiębiorcy nie dysponują takimi narzędziami, by w stu procentach wywiązać się z takiego obowiązku – mówił na posiedzeniu Zespołu Michał Kanownik. I zaznaczył, że przez to przedsiębiorca z góry będzie na przegranej pozycji, bo urzędnik skarbowy będzie mógł mu zarzucić, że nie dochował należytej staranności.

Prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” odniósł się także do prezentowanych podczas posiedzenia założeń projektu ustawy wprowadzającej mechanizm split payment. – Co do samej zasady to trzymamy kciuki, by ustawa zaczęła obowiązywać jak najszybciej – zadeklarował Kanownik. Podkreślił jednak, że ze względu na to, że nowe przepisy dotyczą funkcjonowania polskich przedsiębiorców, powinni oni mieć możliwość zgłoszenia swoich uwag podczas trwających konsultacji. – Bo pojawiają się różne techniczne czy interpretacyjne wątpliwości do niektórych kwestii, które będzie regulować ta ustawa. I warto byłoby rozwiązać je na etapie konsultacyjnym – zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa Finansów prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Z kolei resort finansów zapowiedział, że w najbliższych tygodniach wspólnie z przedsiębiorcami zostanie opracowany dokument, w którym zostaną zebrane najlepsze praktyki zachowania należytej staranności. Jak podkreśla prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” dla przedsiębiorcy stosującego się do wytycznych zawartych w dokumencie Ministerstwa Finansów powinien być to dostateczny dowód, że działa uczciwie i wykonuje wszelkie możliwe czynności, by dochować należytej staranności i działać w dobrej wierze. – To dobry pomysł. Taki wykaz dobrych praktyk może być argumentem przed Urzędem Skarbowym, że przedsiębiorca zrobił wszystko, by zweryfikować swoich kontrahentów – ocenia Kanownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *