Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Radzie Ekspertów Cyfrowej Polski

Do Rady Ekspertów działającej przy Związku Cyfrowa Polska, reprezentującego polską branżę cyfrową i nowych technologii, dołączył dr hab. Dariusz Szostek, prof. Uniwersytetu Śląskiego. Będzie doradzał organizacji w zakresie tematyki związanej z transformacją cyfrową

Dr hab. Dariusz Szotek na co dzień jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Partnerem i założycielem Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy. Nowy ekspert Cyfrowej Polski jest również członkiem oddziału katowickiego Państwowej Akademii Nauk, a także doradcą Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego. Od niedawna koordynuje również nowy projekt – studia podyplomowe CYBER SCIENCE, które ruszają w październiku w ramach konsorcjum stworzonego przez Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz NASK.

W ramach Związku Cyfrowa Polska, dr hab. Dariusz Szostek będzie odpowiadał za tematy związane z transformacją cyfrową, w tym w szczególności kwestiami podpisu elektronicznego, elektronicznych usług zaufania oraz elektronicznego obiegu dokumentów. – Cenię sobie wiedzę i doświadczenie prof. Dariusza Szostka, szczególnie w tematyce związanej z cyfrową transformacją biznesu i administracji. To kwestie, których znaczenie współcześnie rośnie. Niestety, z licznych badań wynika, że wciąż brakuje odpowiedniej wiedzy na ten temat i przygotowania podmiotów do tego procesu. Wiedza posiadana przez naszego nowego eksperta pozwoli nam nie tylko opracować działania edukacyjne w tym zakresie, ale i zaproponować nowe rozwiązania prawne w tym obszarze – mówi prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

– Od wielu lat współpracuję zarówno biznesowo, jak i naukowo z wieloma członkami Związku Cyfrowa Polska. Bardzo cenię sobie ich profesjonalizm, w tym merytoryczną ich pracę. Dziś istotne jest interdyscyplinarne podejście do problemów, w tym poważna i głęboka współpraca ze środowiskiem naukowym. Jestem przekonany, iż wspólnie można wiele. Dzisiejszy biznes potrzebuje silnego wsparcia praktycznego i naukowego, podobnie  jak nauka – wsparcia biznesu – ocenia dr hab. Dariusz Szostek.

Rada Ekspertów Związku Cyfrowa Polska działa od listopada 2021 r. Jej zadaniem jest merytoryczne wspieranie wszelkich działalność podejmowanych przez organizację. Powołani do Rady eksperci pomagają m.in. w przygotowaniu opinii, stanowisk oraz raportów branżowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *