Przed wyborami europejskimi branża cyfrowa Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje cyfrowe priorytety dla UE

Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, inwestycje w kompetencje cyfrowe, wsparcie dla innowacji poprzez tworzenie sprzyjającego środowiska prawnego, zrównoważony rozwój oraz nacisk na rozwój konkurencyjności i troska o partnerstwo z globalnymi sojusznikami. To niektóre z priorytetów, które zdaniem CEE Digital Coalition, koalicji organizacji branży cyfrowej z państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, powinny przyświecać unijnej agendzie cyfrowej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koalicja przesłała właśnie władzom krajowym i unijnym stanowisko w tej sprawie.

Dokument prezentujący najważniejsze cyfrowe priorytety dla nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego został uzgodniony w ramach 14 organizacji reprezentujących sektor cyfrowy i nowych technologii z 12 krajów regionu, w tym z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, a także z Ukrainy. Apel opublikowano po zakończeniu tegorocznego szczytu państw i forum biznesu Inicjatywy Trójmorza w Wilnie oraz w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

– Przedstawiony plan jest wyrazem zaangażowania naszej branży w postęp transformacji cyfrowej w całej Unii Europejskiej. Zawarte w stanowisku sugestie mają także pozwolić umocnić pozycję regionu Europy Środkowo-Wschodniej jako lidera w zakresie innowacji i konkurencyjności – wyjaśnia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, jeden z liderów koalicji.

Regulacje i konkurencyjność jako oś postępu cyfrowego 

W ocenie autorów dokumentu europejskie otoczenie regulacyjne sprzyjające postępowi jest niezbędne dla uwolnienia potencjału cyfrowych innowacji w Europie. Zdaniem organizacji branży cyfrowej przepisy unijne powinny być formułowane w sposób, który nie zwiększa nadmiernie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w tym MŚP, i umożliwia im wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. „Konieczne w tym celu jest prowadzenie polityki sprzyjającej rozwojowi europejskiego ekosystemu start-upów, ich dostępowi do kapitału wysokiego ryzyka oraz budowie zaplecza wykształconych, utalentowanych kadr technologicznych w Europie. Ma to kluczowe znaczenie dla przekształcania innowacyjnych pomysłów w rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek. Obecna złożoność ram regulacyjnych w UE i koszty związane z adaptacją do powstających przepisów mogą utrudniać wysiłki przedsiębiorstw na rzecz cyfryzacji. Identyfikowanie wewnętrznie sprzecznych zapisów prawa unijnego oraz usuwanie zbędnych barier prawnych pomoże MŚP wprowadzać innowacje i kontynuować transformację cyfrową” – czytamy w dokumencie.

Wsparcie konkurencyjności i zacieśnianie partnerstwa z globalnymi partnerami również znalazły się na liście priorytetów zaproponowanej w stanowisku branży. „Znaczenie rozwoju konkurencyjności i współpracy międzynarodowej jest nie do przecenienia, szczególnie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który stanowi dziś centrum innowacji i postępu technologicznego w Unii Europejskiej. Dbałość o stosunki transatlantyckie i partnerstwo z kluczowymi podmiotami na arenie międzynarodowej są niezbędne dla zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa. Strategiczne inwestycje w infrastrukturę cyfrową stanowią fundament dla zwiększania naszej przewagi konkurencyjnej oraz umacniania roli Europy w globalnej cyfrowej gospodarce” – argumentują autorzy oświadczenia.

Wśród priorytetów zaproponowanych przez koalicję branży cyfrowej z Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się także: troska o zrównoważony rozwój, promowanie międzysektorowej integracji cyfrowej, wzmacnianie cyberbezpieczeństwa i zaufania, zwiększanie inwestycji w umiejętności cyfrowe i edukację, a także wsparcie dla innowacji oraz rozwoju i wdrażania usług cyfrowych.

Europa Środkowo-Wschodnia na czele cyfrowych przemian w UE

14 organizacji podpisanych pod stanowiskiem wskazuje, że transformacja cyfrowa w Europie może zrewolucjonizować standard życia obywateli i stawić czoła najważniejszym wyzwaniom wspólnoty. Zwracają także uwagę na wyjątkowe tempo wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo–Wschodniej i dynamikę rozwoju tutejszego sektora ICT i gospodarki cyfrowej. – Zależy nam na budowaniu konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Europie oraz dostatniego, bezpiecznego i nowoczesnego społeczeństwa w naszym regionie. Mając na względzie te cele, przedstawiamy listę priorytetów rozwoju cyfrowego dla nowych władz unijnych. Mamy nadzieję, że nasza wspólna wizja pomoże nowej Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu prowadzić politykę sprzyjającą wzrostowi silnej, odpornej gospodarki cyfrowej. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy i wsparciu innowacyjności możemy przekształcić cyfrowy krajobraz Europy, zapewniając UE konkurencyjność i odporność na arenie globalnej – komentuje Michał Kanownik.

Pełne stanowisko dostępne jest tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *