Przedstawiliśmy stanowisko dot. wdrożenia unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji

Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło prekonsultacje dotyczące wdrożenia unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji do polskiego systemu prawnego. Eksperci Związku Cyfrowa Polska odpowiedzieli na zadane przez instytucję pytania, dołączając przy okazji stanowisko branży cyfrowej. Kluczowe są aspekty współpracy, gruntownego zrozumienia tematu i konieczności wykonania szerokiej ekspertyzy technicznej – czytamy w opinii.

Sztuczna inteligencja to ogromne wyzwanie dla systemów prawnych na całym świecie. Unijny Akt o Sztucznej Inteligencji jest pierwszym tego typu na świecie prawem, które ma w sposób kompleksowy uregulować sektor AI. Implementacja Aktu do polskiego systemu prawnego powinna uwzględniać znaczenie przejrzystości regulacyjnej, minimalizacji ryzyka, oraz promowania innowacji i jednolitego rynku.

Konieczna jest w tym zakresie współpraca między resortami rządowymi, niezależnymi ekspertami oraz przedstawicielami producentów i dostawców technologii AI. Szereg postanowień aktu w sprawie sztucznej inteligencji jest bowiem powiązanych lub nakłada się na inne obowiązujące przepisy, które wchodzą w zakres kompetencji innych organów. A to może się wiązać z ryzykiem niespójnych środków egzekwowania prawa, duplikowania przepisów i biurokracji.

Dlatego podkreślamy:

  • Akt o usługach cyfrowych będzie wymagać oceny ryzyka w zakresie rozprzestrzeniania się dezinformacji, w tym sytuacji, w których sztuczna inteligencja ułatwia udostępnianie takich informacji.
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obejmuje sztuczną inteligencję i zapewnia skuteczne ramy prawne dla rozwoju i wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w zakresie wykorzystania danych osobowych.
  • Dyrektywa UE w sprawie praw autorskich określa warunki, na jakich twórcy modeli AI mogą wykorzystywać dane do szkolenia swoich modeli w oparciu o „wyjątek dotyczący eksploracji tekstu i danych”. Akt w sprawie sztucznej inteligencji zawiera przepisy dotyczące praw autorskich, które wyraźnie odnoszą się do dyrektywy UE. Jednak niektóre motywy Aktu o sztucznej inteligencji wydają się być sprzeczne z dyrektywą UE i umowami międzynarodowymi.

Pierwszy zestaw wymogów wejdzie w życie na początku 2025 roku. To oznacza, że ramy czasowe dotyczące implementacji nowego prawa są krótkie. Kluczowe jest wspieranie terminowego opracowywania specyfikacji i rozpoczęcie wczesnego dialogu z firmami, których one dotyczą, w celu lepszego zrozumienia wyzwań wynikających z tekstu prawnego.

Związek Cyfrowa Polska będzie uczestniczył w ewentualnych konsultacjach także na dalszych etapach. Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *