Raport GIOŚ o gospodarowaniu elektroodpadami w 2016 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2016 r.

Jak podaje GIOŚ w 2016 r. na polski rynek wprowadzono łącznie ponad 583,1 mln kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to o blisko 10 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie łącznie zebrano ponad 232,6 mln kg zużytego sprzętu oraz przetworzono 223 mln kg.  Z danych Inspektoratu wynika również, że masa zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia wyniosła ponad 864 tys. kg. Według GIOŚ wszystkie organizacje odzysku w 2016 r. osiągnęły wymagane poziomy zbierania zużytego sprzętu.

W raporcie poinformowano również o przeprowadzonych kontrolach w zakładach przetwarzania. Łącznie w zeszłym roku przeprowadzono ich 180. Prawie u połowy zakładów stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej zakładom zarzucano nierzetelne sporządzanie sprawozdań, naruszanie posiadanych zezwoleń, przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotom nie wpisanym do rejestru GIOŚ czy nieusuwania niezwłocznie z przyjętego zużytego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych.

Komentarz do raportu

W ocenie prezesa ZIPSEE Cyfrowa Polska Michała Kanownika zaprezentowane przez GIOŚ dane za 2016 r. świadczą o tym, że polscy producenci spełniają określone unijnymi dyrektywami poziomy zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Jednak problemem na tym rynku wciąż są nieuczciwe podmioty. „Dlatego jako Związek postulujemy wprowadzenie instrumentów prawnych, które skutecznie je wyeliminują. Te, które funkcjonują obecnie są niewystarczające. Konieczne jest np. wprowadzenie monitoringu przepływu elektroodpadów w czasie rzeczywistym. To pomogłoby uszczelnić system” – uważa Kanownik.

Zobacz cały raport >>> kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *