Ruszyła internetowa baza danych o odpadach

Pod adresem www.bdo.mos.gov.pl działa rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami (BDO). Jest to pierwszy element budowy całościowej bazy o odpadach.

Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Ma on na celu gromadzenie informacji o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Z założenia ma on służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom. Firmy transportujące odpady po uzyskaniu wpisu do rejestru nie będą już musiały uzyskiwać specjalnych zezwoleń na ich transport. – Stworzenie takiego rejestru to słuszny kierunek do stworzenia efektywnego systemu monitorowania przepływu odpadów zużytego sprzętu – ocenia Dominik Dobek, Dyrektor ds. Realizacji Projektów ZIPSEE Cyfrowa Polska. – Czekamy na szybki rozwój całej bazy – dodaje.

Przedsiębiorca, który chce uzyskać wpis do rejestru, musi złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru. Nie ma jednak na razie możliwości złożenia formularza on-line. Na złożenie wniosków do urzędu marszałkowskich przedsiębiorcy mają 6 miesięcy.

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 19 stycznia 2018 r. określił wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).
Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy – wynosi 300,00 zł;

Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy – wynosi 300,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *