UZP odpowiada na postulaty branży związane z przerwanymi łańcuchami dostaw

Urząd Zamówień Publicznych opublikował komunikat skierowany do zamawiających, w którym przedstawił rekomendacje mechanizmów mających za zadanie usprawnić realizację umów przewidzianych w ustawie PZP. To odpowiedź m.in. na postulaty wysuwane przez branżę elektroniczną w sprawie podjęcia odpowiednich działań w sferze zamówień publicznych na elektronikę w związku z trudnościami w dostawach sprzętu elektronicznego, które spowodowane są poważnymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

O problemach w dostawach elektroniki alarmował Prezesa UZP w październiku Związek Cyfrowa Polska. Jak przypomina prezes organizacji Michał Kanownik tzw. kryzys kontenerowy silnie dotknął sektor elektroniki także w naszym kraju. A to wprost przełożyło się to na dostępność urządzeń nie tylko dla konsumentów, ale również na możliwość realizacji zamówień składanych w ramach przetargów przez polską administrację publiczną i samorządową. – Cieszę się, że Prezes UZP również dostrzegł problem, na który wskazaliśmy i podjął działania w tej sprawie. Wydane rekomendacje to dobry krok, by usprawnić realizację podpisanych już zamówień. Mam nadzieję, że zamawiający będą je stosować i tym samym unikniemy kryzysu braku sprzętu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania administracji – komentuje prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

UZP rekomenduje zamawiającym szczegółowe analizy rynkowe

W opublikowanym komunikacie UZP zwraca uwagę na dostępne już rozwiązania ustawowe, które powinny być w obecnej sytuacji wykorzystanie i rekomenduje ich stosowanie w procesie udzielania zamówień publicznych. „Zastosowanie przedmiotowych mechanizmów przez zamawiających przy aktywnym uczestnictwie wykonawców może ułatwić i usprawnić realizację umów w sprawie zamówienia publicznego, a także przyczynić się do zniwelowania ewentualnych problemów zawiązanych z realizacją umów” – napisano w dokumencie.

UZP podkreśla m.in., że zamawiający powinni w obecnej sytuacji rynkowej szczegółowo zanalizować potrzeby rynku w zakresie możliwych wariantów realizacji zamówienia, a także ryzyk, które mogą wystąpić w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienie i jego realizacji. Urząd przypomina również, że zamawiający przed wszczęciem postępowania, mogą przeprowadzać konsultacje rynkowe, dzięki czemu mogą być zweryfikowane np. odpowiednie terminy dostaw. Istnieje również możliwość reagowania na zmieniające się okoliczności rynkowe już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach trybu negocjacyjnego.

Komunikat UZP dostępny jest tutaj: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/52513/Mechanizmy-usprawniajace-realizacje-zamowienia.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *