ZIPSEE „Cyfrowa Polska” pozytywnie o zmianach w projekcie dot. split payment

Nowe wersja projektu ustawy wprowadzającego split payment wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców – ocenia ZIPSEE Cyfrowa Polska. Związek oczekuje jednak, że Ministerstwo Finansów jak najszybciej przekaże firmom techniczne wymogi i szczegóły funkcjonowania nowego systemu, by miały one odpowiedni czas, aby przygotować się do nowych obowiązków.

Planowany przez resort finansów split payment, czyli tzw. mechanizm podzielonej płatności ma być kolejnym narzędziem służącym uszczelnieniu systemu podatkowego. W ubiegłym tygodniu resort finansów opublikował nową wersję projektu ustawy, który reguluje tę kwestię. Zdaniem prezesa ZIPSEE Cyfrowa Polska Michała Kanownika wprowadzone w nim zmiany, uwzględniają uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez przedsiębiorców w trakcie konsultacji społecznych.

Zmiany w przekazywaniu środków z konta VAT – pozytywne

W jego ocenie najważniejsza poprawka to skrócenie z 90 do 60 dni terminu, w którym fiskus będzie zobowiązany do wydania postanowienia o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek zwykły podatnika. „Pierwotnie projektowany termin był zbyt długi. Takie rozwiązanie mogło negatywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstw. Skrócenie tego terminu minimalizuje to ryzyko” – uważa Michał Kanownik.

Związek z zadowoleniem przyjął również ograniczenie w nowej wersji projektu ustawy katalogu sytuacji, w których skarbówka będzie zobowiązana do odmowy przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek zwykły. Np. organ podatkowy nie będzie mógł odmówić przedsiębiorcy zwrotu podatku ze względu na sam fakt prowadzenia względem niego postępowania lub kontroli podatkowej.

Związek pozytywnie także ocenia zapis umożliwiający stosowanie mechanizmu split payment w odniesieniu do zapłaty części zobowiązania wynikającego z faktury VAT. Pierwotnie resort proponował, aby taka możliwość dotyczyła tylko zapłaty całej kwoty.

Zdaniem ZIPSEE Cyfrowa Polska dobry rozwiązaniem wprowadzonym w nowej wersji projektu jest umożliwienie stosowania mechanizmu split payment przy dokonywaniu płatności realizowanych z wykorzystaniem faktoringu. Jak wynika z propozycji Ministerstwa Finansów będzie to możliwe pod warunkiem, że kwota VAT będzie przelewana pomiędzy rachunkami VAT nabywcy, faktora i faktoranta.

Biznes chce znać techniczne szczegóły funkcjonowania nowego systemu

Prezes Michał Kanownik podkreśla jednak, że konieczne teraz jest, aby resort jak najszybciej przekazał przedsiębiorcom techniczne szczegóły funkcjonowania systemu tak, aby przedsiębiorcy mieli odpowiednio długi czas, aby przygotować się do nowej formy rozliczeń, jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy. „Firmy muszą przetestować nowy system i się go nauczyć. Chcielibyśmy uniknąć testowania rozwiązania już w trakcie obowiązywania nowych regulacji” – zaznacza Michał Kanownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *