ZIPSEE „Cyfrowa Polska” z kampanią o zamówieniach publicznych

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” rusza z kampanią edukacyjną skierowaną do urzędników administracji centralnej i samorządowej, która ma pomóc im w stosowaniu innych niż cena kryteriów w zamówieniach publicznych. Patronat nad kampanią objął Urząd Zamówień Publicznych.

Kampanię zainaugurowała w poniedziałek 15 maja konferencja prasowa w Ministerstwie Rozwoju z udziałem prezesa ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michała Kanownika, wiceministra rozwoju Mariusz Haładyja oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzaty Stręciwilk.

Badanie: kryteria pozacenowe sprawiają urzędnikom trudność

Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano badanie przeprowadzone przez ośrodek badania opinii publicznej ARC Rynek i Opinia na zlecenie ZIPSEE „Cyfrowa Polska” na temat stosowania kryteriów pozacenowych przez urzędników jednostek administracji publicznej. Wynika z niego, że osoby odpowiedzialne w urzędach za przetargi publiczne mają trudności z określaniem bardziej zaawansowanych kryteriów pozacenowych dla poszczególnych zamówień. Najchętniej i najczęściej poza ceną stosują dwa podstawowe kryteria: okres udzielanej gwarancji oraz termin realizacji zamówienia. Z kolei np. kryteria jakościowe i środowiskowe są przez urzędników pomijane, bo trudno jest je zmierzyć. Jednocześnie widzą oni potrzebę edukacji w zakresie stosowania kryteriów pozacenowych.

Edukacja urzędników

Urzędnikom, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych, pomogą eksperci w ramach kampanii ZIPSEE „Cyfrowa Polska” – „Czy cena czyni cuda w przetargach publicznych”. Kampania ma na celu szerzenie wiedzy wśród urzędników – zarówno szczebla samorządowego, jak i centralnego – odpowiedzialnych za zamówienia tak, by o wyborze oferty nie decydowała w głównej mierze cena, ale też inne pozacenowe kryteria, jak np. jakość czy aspekty środowiskowe. ­

Inicjatywę naszego Związku poparła prezes UZP Małgorzata Stręciwilk. Jak podkreślała podczas konferencji prasowej, jej Urząd dużą wagę przywiązuje do promowania kryteriów pozacenowych i stąd też patronat Urzędu Zamówień Publicznych nad kampanią. Z kolei wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj zauważał, że partnerzy społeczni oraz branżowi, jak ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, mają obecnie dużą rolę do odegrania w promowaniu kryteriów pozacenowych. Prawo sprzyja ich stosowaniu, natomiast trzeba zwiększać świadomość urzędników.

Będą szkolenia i poradnik

W ramach kampanii w wybranych miastach w Polsce odbędą się bezpłatne szkolenia, podczas których eksperci od strony praktycznej pokażą uczestnikom na przykładzie wybranych produktów i usług, będących najczęstszym przedmiotem przetargów publicznych, jak wzorcowo powinny wyglądać zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert. Wyjaśnią także, jak mierzyć i oceniać określone kryteria pozacenowe tak, aby to one decydowały ostatecznie o wyborze oferty, a nie oferowana cena. Opracowany zostanie również specjalny poradnik, który w precyzyjny sposób określi pozacenowe kryteria stosowane przy zamówieniach publicznych tak, by urzędnicy mogliby je w pełni świadomie stosować.

Ruszyła także strona internetowa kampanii: www.przetargiwadministracji.pl

Pobierz badania ARC Rynek i Opinia >>> kliknij

Pobierz komunikat prasowy >>>> kliknij 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *