2022 r. pod znakiem 5G, wzmacniania cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji małego biznesu

W 2022 r. tempa nabierze rozwój sieci 5G, a dotyczące jej regulacje i wdrożenia będą miały ogromne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej. Przyśpieszy również proces cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw, a kwestie cyberbezpieczeństwa zyskają jeszcze na znaczeniu – prognozuje Związek Cyfrowa Polska (ZCP).

Zdaniem organizacji reprezentującej polski sektor cyfrowy i nowych technologii rytm rozwoju branży ICT nadal pozostanie w znacznej mierze uzależniony od sytuacji pandemicznej. W jej opinii, naruszone globalne łańcuchy dostaw będą wciąż dawać się we znaki, a konsekwencje kryzysu będą skłaniać władze do promowania rozwiązań wspierających lokalną i regionalną niezależność technologiczną.

Pierwsze skrzypce 2022 r. dla łączności mobilnej

ZCP przewiduje, że w nowym roku w Polsce czeka nas boom sieci mobilnej piątej generacji. W 2022 r. oczekiwać należy sfinalizowania przepisów dotyczących budowy sieci 5G w kraju (przede wszystkim znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa) i przeprowadzenia aukcji częstotliwości na potrzeby jej rozwoju. Prognozuje się również, że przemysł coraz chętniej będzie stawiał na budowę prywatnych sieci.  – Łączność mobilna w technologii 5G będzie istotna lokalnie i na arenie międzynarodowej. Spragniony możliwości sieci piątej generacji rynek oczekiwać będzie odpowiednich regulacji, a globalny wyścig ku 5G nabierze tempa. Należy spodziewać się, że w tle tego procesu będziemy słyszeć coraz więcej o pracach badawczych nad następcą technologii, czyli 6G – twierdzi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Jaka dodaje, w nowym roku trwać będzie dalej debata o bezpieczeństwie infrastruktury sieciowej. – Coraz częściej pojawiać się będzie w tej dyskusji pojęcie autonomii lub niezależności technologicznej – dodaje.

W opinii prezesa Cyfrowej Polski bezpieczeństwo cyfrowe będzie drugim wiodącym zagadnieniem 2022 r. dla branży cyfrowej. – Cyberbezpieczeństwo zyskiwać będzie na znaczeniu w związku z narastającą skalą incydentów i cyberzagrożeń oraz postępem cyfryzacji w biznesie i administracji. Im więcej technologii cyfrowych wykorzystują urzędy i firmy, tym więcej uwagi powinny przykładać do kwestii bezpieczeństwa, a bez wątpienia transformacja cyfrowa nie spowolni w nadchodzącym roku. Wyzwania najbliższych 12 miesięcy w tym zakresie będą zatem kontynuacją sytuacji, jaką obserwowaliśmy w 2021 r. – prognozuje Michał Kanownik. Związek przewiduje, że trend rosnącej liczby incydentów bezpieczeństwa utrzyma się w nowym roku.

Fundament dla rozwoju

Kluczowym wyzwaniem w 2022 r. – w opinii polskiej branży cyfrowej – będzie poprawa kompetencji cyfrowych. Wymóg ten dotyczyć będzie szczególnie np. kadry nauczycielskiej i innych pracowników oświaty, którzy w związku z cyfryzacją edukacji i potencjalnym ryzykiem powrotu do nauki zdalnej coraz częściej wykorzystują w swojej pracy nowe technologie. Cyfrowa Polska wskazuje, że umiejętności takie muszą rozwijać się również w sektorze MŚP. – Wraz z postępującą w nim transformacją cyfrową, wykorzystanie nowych narzędzi będzie determinowało konkurencyjność na rynku małych i średnich firm – uważa Michał Kanownik. Wskazuje on również na znaczenie prognozowanego wzrostu liczby e-usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną, a w efekcie ilości danych, którym należy zagwarantować bezpieczeństwo. – Oznacza to konieczność poprawy poziomu kompetencji cyfrowych, również na polu cyberbezpieczeństwa, wśród pracowników administracji publicznej – dodaje prezes Związku Cyfrowa Polska.

Cyfryzacja i regulacje

Przewidywania Cyfrowej Polski mówią również, że obserwowana fala cyfryzacji, która w 2021 r. objęła głównie duże firmy, zacznie docierać w większym stopniu do mniejszych przedsiębiorstw. Mały i średni biznes otworzy się m.in. na usługi chmurowe. – Migracja danych, procesów wewnętrznych i świadczonych usług do chmury dotyczyć będzie w coraz większym stopniu biznesu, ale również administracji publicznej, szczególnie na szczeblu lokalnym czy też ochrony zdrowia. Chmura stanowić będzie narzędzie, dzięki któremu możliwy będzie dalszy rozwój e-usług w obu tych obszarach – przewiduje Michał Kanownik. W jego ocenie, upowszechni się również zrozumienie ogromnej wartości danych, które będziemy tam gromadzić. Wzrost tej świadomości objawi się nie tylko adaptacją biznesu, lecz również stosownymi krokami regulacyjnymi i aktywnością badawczą.

Sektor MŚP przyłoży też większą wagę do zabezpieczeń cyfrowych i modernizować będzie swoje wyposażenie – ocenia Związek Cyfrowa Polska. Zdaniem organizacji będzie to jeden z czynników, który sprawi, że popyt na produkty i usługi sektora ICT utrzyma się na wysokim poziomie. ­– W znacznej mierze rozwój branży nowych technologii uzależniony będzie też od sytuacji pandemicznej i wynikającej z niej skali realizowania zdalnie pracy i edukacji. Sprostanie wysokim oczekiwaniom konsumentów, które stanowiło wyzwanie w mijającym roku, pozostanie istotnym zagadnieniem dla naszego sektora – mówi Michał Kanownik. Jednocześnie prezes Cyfrowej Polski przyznaje, że w nowym roku aktualne pozostaną obawy o kondycję łańcuchów dostaw i możliwość odpowiedzi na wymagania rynku.

ZCP zwraca również uwagę, że polscy dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą w 2022 r. mierzyć się z dodatkowym, specyficznym dla Polski wyzwaniem, jakim są przepisy w projekcie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakładające poszerzenie listy sprzętu objętego opłatą reprograficzną. 2021 r. nie przyniósł jasnego rozwiązania tej kwestii, dlatego w nadchodzących miesiącach sprawa objęcia opłatą smartfonów, tabletów czy telewizorów smart, a przy tym nieuniknionego skoku ich cen na sklepowych półkach, będzie wciąż obiektem ożywionej dyskusji. Związek obawia się, że potencjalne podwyżki cen zbiegające się ze znacznym popytem na produkty, których dostępność będzie w przyszłym roku się wahać, stanowić może istotne zmartwienie polskiej branży nowych technologii.

Z kolei w skali Unii Europejskiej, prognozy Związku Cyfrowa Polska wskazują, że oczy sektora ICT skierowane będą ku regulacjom rynku cyfrowego, które wejdą w 2022 r. w decydującą fazę. Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA) przyjęty pod koniec 2021 r. przez Parlament Europejski będzie obiektem negocjacji z rządami państw członkowskich. To samo będzie czekać Akt o Usługach Cyfrowych (DSA), który został zaakceptowany w grudniu przez komisję IMCO. Branża cyfrowa oraz środowisko akademickie bacznie będą przyglądać się również unijnym pracom nad Aktem w sprawie zarządzania danymi, który w założeniu służyć ma zwiększeniu dostępności danych na potrzeby ich wykorzystywania oraz wzmocnieniu mechanizmów udostępniania danych w całej UE.

Polska branża cyfrowa rozwija się i umacnia z każdym rokiem, nawet w obliczu wyzwań pandemii. Warto przypominać, że odpowiada ona w znacznej mierze za kreowanie polskiego PKB. Dostarcza ona również produkty konieczna dla transformacji cyfrowej, a w efekcie budowy potencjału wszystkich pozostałych gałęzi ekonomii. W 2022 r. musimy zatem zadbać o to, aby sektor ICT w kraju miał warunki do wzrostu, na którym skorzysta cała gospodarka. Jestem głęboko przekonany, że mimo licznych wyzwań, nadchodzący rok będzie dobry dla polskiej branży cyfrowej – komentuje Michał Kanownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *