Cyfrowa Polska: umacniamy i wspieramy branżę cyfrową w Polsce i regionie CEE. Podsumowanie 2021 roku

– W 2021 roku byliśmy zaangażowani w najważniejsze z punktu widzenia branży cyfrowej tematy w kraju i Europie. Pracowaliśmy nad rozwiązaniem dotyczących sektora problemów i wskazywaliśmy rozwiązania wspierające postęp cyfryzacji, implementację nowych technologii, rozwój gospodarki cyfrowej i dostęp konsumentów do nowych technologii. Był to dla nas rok równie udany co pracowity ­­– ocenia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska (ZCP).

Regulacje przyjazne branży

Mijający rok był dla polskiej branży cyfrowej intensywny nie tylko ze względu na trwająca pandemię i globalne zawirowania związane z zerwaniem łańcucha dostaw. W kraju wiele działo się w obszarze regulacji, o czym miał okazję przekonać się Związek Cyfrowa Polska, czuwający nad sytuacją krajowego sektora ICT. Organizacja apelowała do krajowych władz m.in. w sprawie nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa, czy Ustawy o cudzoziemcach, pakietu SLIM VAT 2, czy systemu e-faktur. Sugestie skierowane przez ZCP do Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zamówień sprzętu IT w obliczu globalnych problemów z dostawami zaowocowały rekomendacjami Prezesa UZP w tym zakresie. Na interes konsumentów oraz polskich przedsiębiorców z gałęzi dystrybucji sprzętu elektronicznego Cyfrowa Polska zwracała również uwagę angażując się w dyskurs dotyczący rozszerzenia opłaty reprograficznej na urządzenia takie jak tablety, komputery, laptopy czy telewizory smart.

Konferencje i debaty

W mijającym roku Związek kontynuował organizację spotkań i konferencji z serii #CyfryzujemyPolskę. Wydarzenia poświęcone cyfryzacji w kraju dotyczyły gotowości na 5G i konieczności podjęcia kolejnych kroków na rzecz rozwoju tej technologii w kraju, polskiej tech-rewolucji i znaczenia dla niej AI, odpowiedzialności producentów i konsumentów w kontekście budowy gospodarki obiegu zamkniętego, czy nadchodzącej zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC. Inne organizowane przez Związek Cyfrowa Polska krajowe i międzynarodowe wydarzenia poruszały m.in. tematykę cyfryzacji edukacji i szkolnictwa, cyberbezpieczeństwa i związanych z nim kompetencji, promocji krajowych rozwiązań technologicznych na rynkach zagranicznych, transformacji cyfrowej w MŚP w kraju i regionie, czy kluczowych regulacji prawnych na arenie UE. W sumie Cyfrowa Polska zorganizowała w 2021 r. 15 konferencji i warsztatów.

Rok 2021 przyniósł też już piątą edycję przyznawanej przez Związek Cyfrowa Polska nagrodę Cyfrowego Orła. Statuetka trafiła tym razem do wiceministra finansów Jana Sarnowskiego w dowód uznania za pracę na rzecz cyfryzacji polskiego systemu podatkowego, uszczelnianie podatku VAT przy użyciu nowatorskich technologii, oraz wsparcie działalności e-commerce w kraju.

Związek Cyfrowa Polska kontynuował również wsparcie i edukację polskich przedsiębiorców w dostosowywaniu do zmian cyfrowych. Wraz ze spółką Asseco, Certum, Obserwatorium.biz, oraz firmą Samsung, przygotował w 2021 r. specjalny e-poradnik, który ma pomóc polskim firmom rozpoczęcie cyfryzacji poprzez wdrożenie idei paperless w ramach ogólnopolskiej kampanii #BiznesBezPapieru, a na rzecz rozwoju cyberbezpieczeństwa działał m.in jako partner instytucjonalny tegorocznego CyberSec Forum w Krynicy-Zdrój.

Nowi członkowie i partnerzy

Zdaniem prezesa Związku Cyfrowa Polska z działalności organizacji towarzyszył również wewnętrzny rozwój. – 2021 był dla nas rokiem wewnętrznego postępu. Nowym dyrektorem ds. technologii (CTO) został Tomasz Chomicki z Samsung Electronics Polska. Powołaliśmy komitet ds. cyberbezpieczeństwa, komitet zadaniowy ds. transformacji cyfrowej oraz doradczą Radę Ekspertów. Z dumą przyznaję, że skuteczne działania Związku i nasza aktywność nie umknęła w 2021 r. uwadze liderów branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, a do struktur naszego związku dołączyło 6 firm. Członkami Cyfrowej Polski zostali Amazon, Lexmark, TP Vision, Nokia Solutions and Networks, Lenovo oraz Cisco – wylicza Michał Kanownik.

W rok 2021 r. Związek Cyfrowa Polska zacieśnił swoją współpracę z krajowymi organizacjami. Z Centrum GovTech, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskim Instytutem Ekonomicznym podpisywał listy intencyjne i deklaracje dotyczące m.in. współpracy nad podnoszeniem kompetencji sektora publicznego z zakresu innowacyjności, rozwoju i upowszechniania cyfryzacji w państwach Inicjatywy Trójmorza, a także podnoszenia kompetencji cyfrowych, wspierania firm z sektora MŚP i startupów oraz zwiększania świadomości związanej z cyberbezpieczeństwem. Ponadto Związek Cyfrowa Polska przystąpił do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, a także został członkiem European Enterprise Alliance. Polska branża cyfrowa była w ramach Związku godnie reprezentowana przez prezesa Michała Kanownika w czasie największych krajowych i regionalnych wydarzeń – m.in. Forum Ekonomicznego w Karpaczu czy Szczytu Inicjatywy Trójmorza i towarzyszącego mu Forum Biznesowego w Sofii. Związek Cyfrowa Polska pozostawał aktywny na arenie międzynarodowej przez cały mijający rok.

Cyfrowa Polska, cyfrowy region

Działalność międzynarodowa ZCP objawiała się w 2021 r. na kilku poziomach. Wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji organizacja stanęła również za sterami powstającego w Polsce hubu Gaia-X, ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju wydajnej, konkurencyjnej i bezpiecznej infrastruktury na potrzeby gospodarki danymi.

Z kolei w ramach zawiązanego z inicjatywy Cyfrowej Polski zrzeszenia organizacji branżowych z państw Grupy Wyszehradzkiej (Digital V4) podejmowano dialog nt. cyfrowych priorytetów i projektów z władzami w regionie i powołanym w tym roku Wirtualnym Sekretariatem ds. Projektów Cyfrowych V4. W mijającym roku Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski o finansowanie projektów cyfrowych złożonych przez Digital V4. W obu partnerem z ramienia Polski jest Związek Cyfrowa Polska, który wraz z organizacjami z Czech, Słowacji i Węgier rozwijać będzie darmowy i powszechny test kompetencji cyfrowych oraz platformę wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej.

W granicach pokrywających się w znacznej mierze z Inicjatywą Trójmorza, Związek Cyfrowa Polska już w 2020 r. zawiązał inicjatywę zrzeszającą branżę cyfrową i nowoczesnych technologii Europy Środkowo-Wschodniej, by wspólnie pracować nad rozwojem gospodarki cyfrowej i potencjału regionu. Ostatnie 12 miesięcy upłynęło na rozwoju koalicji, wspólnym organizowaniu spotkań, warsztatów i konferencji przez jej członków pod przewodnictwem Związku oraz wygłaszaniu na arenie UE opinii cyfrowego ramienia naszego regionu Europy. CEE Digital Coalition interweniowało w sprawie projektów Aktu o rynkach cyfrowych i Aktu o usługach cyfrowych. Związek inicjował również w regionie dyskusję nad mechanizmem opłaty reprograficznej w krajach Unii oraz zabiegał o podjęcie prac nad reformą tego archaicznego systemu. Wraz z koalicjantami Związek Cyfrowa Polska pracował też nad pogłębieniem transatlantyckiej współpracy technologicznej Europy Środkowo-Wschodniej i o to samo zabiegał na arenie unijnej.

Zwieńczeniem pracy Cyfrowej Polski nad rozwojem inicjatywy CEE Digital Coalition był październikowy szczyt CEE Digital Summit w Warszawie, który przyciągnął do stolicy kraju zaangażowanych w rozwój cyfrowej Europy Środkowo-Wschodniej przedstawicieli rządów Polski, Litwy i Słowenii, ambasad Bułgarii i Rumunii, reprezentantów firm technologicznych aktywnych w regionie i partnerskie organizacje branży cyfrowej z 11 państw. Do gości wydarzenia w listach zwrócili się Prezydent i Premier RP, a spotkanie zakończone zostało podpisaniem branżowej deklaracji wyznaczającej kierunki współpracy nad cyfryzacją w naszej części Europy.

Z pewnością w nowy rok

Prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik zapowiada, że kolejny rok działalności organizacji będzie tak samo intensywny. – 2022 r. będzie bez wątpienia pełen wyzwań dla branży cyfrowej w Polsce i Europie. W nowym roku może zapaść wiele istotnych dla naszego sektora decyzji zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, dlatego jako organizacja będziemy pilnie śledzić te prace i angażować się w nie. Mam tu na myśli choćby prace związane z umacnianiem cyberbezpieczeństwa, budowy sieci 5G czy unijnego prawa regulującego rynek cyfrowy. Z pewnością będziemy w tych pracach uczestniczyć, dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, a także stawać w interesie branży oraz konsumentów, czyli odbiorców produktów i usług naszych firm członkowskich – podsumowuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *