Trójmorski sektor ICT wzywa do intensywnych prac nad cyberbezpieczeństwem

Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z państw Inicjatywy Trójmorza deklarują solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami w obliczu rosyjskiej inwazji. Sektor ICT Europy Środkowo-Wschodniej apeluje do władz regionu i Unii Europejskiej do ustanowienia cyberbezpieczeństwa priorytetem ich działań.

CEE Digital Coalition, regionalna koalicja sektora ICT, której inicjatorem jest Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający krajową branżę cyfrową i nowoczesnych technologii, w swojej odezwie wyraża solidarność z mieszkańcami Ukrainy i wzywa władze Inicjatywy Trójmorza, UE i NATO do wspólnej pracy nad cyfrową odpornością i wsparcia Ukrainy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Sektor przypomina o nowym obliczu ataku

Podpisane pod stanowiskiem organizacje z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier zwracają uwagę na bliskie relacje partnerskie w regionie. „Cyfrowa gałąź Europy Środkowo-Wschodniej pragnie wyrazić solidarność z niepodległą Ukrainą, Państwem Członkowskim Partnerstwa Wschodniego i sąsiadem Inicjatywy Trójmorza” – piszą autorzy komunikatu. W swoim stanowisku zwracają uwagę na fakt, że agresja przybiera dziś również formę ataków w cyberprzestrzeni. „Akty agresji wykraczają poza kontekst militarny i przenikają do sfery cyfrowej, od funkcjonowania której zależy dziś kondycja gospodarki i społeczeństwa. Bezwzględnie konieczne są regulacje, standaryzacja oraz wsparcie finansowe, mające na celu rozwój odporności infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa każdego obywatela i przedsiębiorstwa wobec cyfrowych zagrożeń” – czytamy w stanowisku CEE Digital Coalition. Sygnatariusze listu apelują, by międzynarodowa społeczności kontynuowała starania, mające zakończyć agresję wobec Ukrainy. „Sektor cyfrowy, który reprezentujemy, pragnie wesprzeć władze państwowe w działaniach na rzecz zakończenia agresji wobec naszego partnera i  przywrócenia pokoju na Ukrainie. Wzywamy do pilnej reakcji na atak przyjmujący dziś tak zróżnicowane formy” – czytamy w stanowisku organizacji współpracujących w ramach CEE Digital Coalition.

Konieczność współpracy

Zdaniem sektora cyfrowego Europy Środkowo-Wschodniej, kluczowa dla zakończenia trwającej wojny jest kooperacja międzynarodowa. „Ponownie widzimy, jak istotna jest ścisła współpraca, zarówno w regionie, UE, jak i w kontekście globalnym. Wzywamy zatem rządy każdego z naszych państw, Inicjatywę Trójmorza, powołując się także na jej filar współpracy transatlantyckiej, oraz całą Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki, by dostrzegły stale rosnące znaczenie sfery cyfrowej dla bezpieczeństwa współczesnych, niepodległych państw i uczyniły rozwój cyberbezpieczeństwa jednym ze swoich priorytetów” – apelują podpisane pod stanowiskiem organizacje: American Chamber of Commerce w Bułgarii, HUP z Chorwacji, ASE oraz SPCR z Czech, INFOBALT z Litwy, SAPIE ze Słowacji, IVSZ z Węgier oraz Związek Cyfrowa Polska.

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, inicjator regionalnej współpracy sektora ICT przypomina o ogromnej roli odpowiedniego otoczenia prawnego i wspólnej pracy. – Pragniemy przypomnieć liderom Trójmorza, że to oni mają możliwość kreować środowisko sprzyjające kształceniu ekspertów bezpieczeństwa cyfrowego, rozwojowi innowacyjnych firm branży cybersecurity i powszechnemu wzrostowi kompetencji społeczeństwa w tym obszarze w naszym regionie. Sektor cyfrowy jest gotów dzielić się swoją ekspertyzą i wspierać ich w pracy nad zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego, także na Ukrainie. Nie możemy zapominać o potencjale tkwiącym w międzynarodowej współpracy Inicjatywy, szczególnie dziś, gdy pomocy potrzebuje nasz sąsiad – komentuje Michał Kanownik.

Pełne stanowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *