Europejska branża cyfrowa solidarna z Ukrainą. Wzywa do pracy nad cyberbezpieczeństwem

Reprezentująca 36 000 firm sektora cyfrowego Europy organizacja DIGITALEUROPE, której członkiem jest Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający krajową branżę cyfrową i nowoczesnych technologii wyraża swoją solidarność z mieszkańcami Ukrainy w obliczu agresji ze strony Rosji i wzywa do wspólnej pracy nad cyfrową odpornością i natychmiastowego wsparcia Ukrainy przez UE i NATO w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W komunikacie podpisanym przez organizacje członkowskie DIGITALEUROPE z Polski, reprezentowanej m.in. przez Związek Cyfrowa Polska, Estonii, Finlandii, Węgier, Litwy, Mołdawii, Rumunii, a także Słowacji, sektor deklaruje solidarność z mieszkańcami Ukrainy i wyraża poparcie dla środków podejmowanych przez UE i jej sojuszników w związku z trwającą agresją ze strony Rosji, mających na celu zażegnanie konfliktu.

Wojna przenika do cyberprzestrzeni

DIGITALEUROPE zwraca uwagę na zmiany jakie dokonały się w metodach ataków oraz stwierdza, że sankcje nakładane na Federację Rosyjską, która prowadzi inwazję na Ukrainie, nie są wystarczającą odpowiedzią. „Technologia odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej polityce bezpieczeństwa. Ukraina od lat stanowi cel ataków cyfrowych, które naruszają jej infrastrukturę krytyczną i płynność życia społecznego oraz sieją zamęt poprzez szerzenie dezinformacji. Europa pozostawała w tej sprawie bezczynna” – czytamy w stanowisku, w którym wskazano także na konieczność podjęcie działań w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. „Musimy zjednoczyć się i budować wspólną odporność europejskiej społeczności. Żadne państwo nie powinno odpowiadać na taką agresję samotnie. Wraz z NATO przywódcy UE mogą pomóc Ukrainie zapewniając natychmiastowe wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa” – apeluje organizacja branży cyfrowej.

Kompetencje, inwestycje, relacje partnerskie

Sygnatariusze stanowiska twierdzą, że UE musi potraktować bieżące wydarzenia jako sygnał do rozwoju odporności cyfrowej. „Należy szkolić specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i prowadzić intensywne inwestycje w obronność cyfrową. Musimy przyspieszyć prace nad powstaniem Centrum kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Bukareszcie, przeznaczyć na nie więcej zasobów finansowych i uczynić z tej placówki prawdziwe europejskie serce agencji cyberbezpieczeństwa państw członkowskich” – piszą autorzy odezwy.

Prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik, podpisany pod stanowiskiem w imieniu krajowej branży cyfrowej podkreśla, że wobec trwającej inwazji konieczna jest pogłębienie partnerstwa, zarówno w regionie, jak i w relacjach transatlantyckich. – Państwa członkowskie UE powinny zapewnić przepisy, które pozwolą obywatelom Ukrainy bez przeszkód odnaleźć się we wspólnocie. Branża cyfrowa z otwartymi ramionami przyjmie tak licznych na Ukrainie, utalentowanych specjalistów sektora ICT, pragnących podjąć się pracy z dala od trwającej inwazji – mówi Michał Kanownik. – Co więcej, pamiętajmy dziś o fundamentalnym znaczeniu partnerstwa transatlantyckiego, idei szczególnie bliskiej Inicjatywie Trójmorza. Nad cyfrowym bezpieczeństwem naszych społeczności pracujmy m.in. w strukturach Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA (TTC), aby uporać się z konsekwencjami trwającego konfliktu i przygotować się na potencjalne przejawy agresji w cyberprzestrzeni w przyszłości – dodaje Michał Kanownik.

Przeczytaj całe stanowisko Digital Europe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *