Stanowisko wobec regulacji dotyczących rozwoju e-administracji

Związek Cyfrowa Polska w stanowisku przesłanym do Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM przedstawił swoje uwagi i komentarze do projektowanych regulacji wpływających na polskich kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Niektóre z przepisów mogą wprowadzić poważne ograniczenia w transgranicznej działalności tych podmiotów.

Stanowisko dotyczy Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Związek wnioskuje o wprowadzenie kilku niezbędnych zmian w projektowanym prawie.

Szczegółowe uwagi odnoszą się przede wszystkim do korzystania z rejestrów danych tożsamości prowadzonych przez inne państwa oraz weryfikacji tożsamości, w tym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Cyfrowa Polska uważa m.in., że zawężanie stosowania niektórych projektowanych przepisów tylko do polskiego dowodu osobistego jest nieuzasadnione. Powołują się przy tym na zasady swobodnego przepływu osób oraz możliwości transgranicznego świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej. Eksperci organizacji obawiają się, że stosowanie takiego ograniczania spowoduje znaczne zawężenie możliwości transgranicznego świadczenia usług przez polskie podmioty, które są wpisane do krajowego rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Uważają również, że doprowadzi to do odpływu odbiorców usług zaufania do zagranicznych dostawców takich usług.

Pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *