Biznes cyfrowy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie apeluje do władz UE w sprawie sztucznej inteligencji

13 organizacji branży cyfrowej z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wchodzących w skład CEE Digital Coalition, wspólnie zaapelowało do Komisji Europejskiej o rozsądne regulacje w sektorze AI. Takie, które nie zagrożą innowacyjności i nie stłamszą ogromnego potencjału naszego regionu.

Trwają konsultacje w sprawie unijnego aktu o sztucznej inteligencji (AI Act). Wspólnota Europejska ma być pierwszym na świecie regionem, przyjmującym kompleksowe przepisy dotyczące tworzenia i wykorzystywania systemów AI. Negocjacje mają formę trilogu pomiędzy krajami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Teraz głos w tej sprawie zabrało dziesięć organizacji z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wchodzących w skład CEE Digital Coalition. Przedstawiciele branży cyfrowej wspólnie zaapelowały do Komisji Europejskiej o umiejętne wprowadzanie regulacji.

-– To jeden z najważniejszych tematów dla całej współczesnej gospodarki – przyznaje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, który także znalazł się wśród sygnatariuszy pisma. – Nowoczesne technologie powinny podlegać regulacjom, ale umiejętnym. Takim, które z jednej strony skutecznie ochronią nas przed potencjalnymi zagrożeniami, ale z drugiej nie zniszczą innowacyjności i potencjału naszego regionu. Musimy pamiętać, że w wielu regionach świata nawet nie myśli się o podobnych rozwiązaniach. Nadmierne przeregulowanie tematu może doprowadzić do tego, że Chiny czy Indie znacznie lepiej wykorzystają gospodarcze możliwości, jakie niesie sztuczna inteligencja – przestrzega Michał Kanownik.

Obecnie proponowane rozwiązania są niesprawiedliwe i nieskuteczne?

Chcemy podkreślić, że zgadzamy się z perspektywą Komisji w zakresie rozwoju technologii AI. W pełni popieramy cel, jakim jest zwiększenie możliwości badawczych i przemysłowych przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu bezpieczeństwa i praw osobistych obywateli Europy. Niemniej jednak, chcielibyśmy zaproponować zalecenia, mające na celu zapobieganie tłumieniu innowacji przez ramy regulacyjne” – czytamy w piśmie wystosowanym przez CEE Digital Coalition.

Wśród bardziej konkretnych postulatów znalazło się m.in. odrzucenie asymetrycznych obowiązków dla dostawców rozwiązań AI. Chodzi o to, aby dostawcy i ich oprogramowanie byli traktowani zgodnie z rzeczywistymi możliwościami konkretnego modelu (co miałyby wykazywać niezależne testy), a nie o – przykładowo – wielkość dostawcy czy liczbę użytkowników. W obecnie proponowanych zapisach zwraca się uwagę na nieistotne elementy, co z jednej strony niesprawiedliwie zmniejsza szanse najskuteczniejszych dostawców, a z drugiej – ułatwia przeoczenie potencjalnego ryzyka w mniejszych, mniej rozpoznawalnych modelach.

Konieczne jest jasne środowisko regulacyjne

Organizacje zwracają też uwagę, że zakazy rozwijania konkretnego oprogramowania powinny obejmować tylko wyjątkowe, ściśle określone przypadki. Nałożenie zbyt szerokich zakazów może utrudnić rozwój korzystnych technologii.

W piśmie znajdujemy także zdecydowane zalecenie, aby Komisja odrzuciła propozycję Parlamentu Europejskiego dotyczącą uznania sztucznej inteligencji wykorzystywanej w systemach rekomendacji przez bardzo duże platformy internetowe jako obarczoną wysokim ryzykiem. „Ustawa o usługach cyfrowych już teraz zobowiązuje te platformy do przeprowadzania kompleksowych ocen ryzyka, obejmujących sztuczną inteligencję w systemach rekomendacji. Wprowadzenie dodatkowych ocen ryzyka na mocy ustawy o sztucznej inteligencji byłoby niespójne i nakładałoby niepotrzebne obciążenia” – czytamy w liście.

Jak najbardziej korzystne wykorzystanie tej przełomowej technologii jest uzależnione od przyjaznego środowiska regulacyjnego, które musi być jasne i przewidywalne” – podsumowują sygnatariusze.

CEE Digital Coalition powstała ponad trzy lata temu z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska. Obecnie zrzesza organizacje cyfrowe ze wszystkich krajów Trójmorza oraz z Ukrainy. Jej główny cel to przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także wykorzystanie możliwości, jakie całemu regionowi dają technologie cyfrowe.

Pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *