Branża cyfrowa: E-kasy dla wszystkich przedsiębiorców

Związek Cyfrowa Polska,  popiera prace Ministerstwa Finansów dotyczące wprowadzenia kas rejestrujących w postaci oprogramowania. E-kasy m.in. obniżą koszty prowadzenia biznesu oraz zwiększą jego mobilność. Atutem – zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa – jest także bezpieczeństwo w korzystaniu z takiego rozwiązania. Zdaniem przedsiębiorców firmy powinny mieć swobodny wybór między tradycyjną kasą fiskalną a e-kasą i powinno to dotyczyć zarówno mikro, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Związek Cyfrowa Polska w swojej opinii przesłanej do Ministerstwa Finansów zwraca uwagę, że kasy w postaci oprogramowania to dobre rozwiązanie, które z jednej strony będzie zabezpieczać pewność obrotu gospodarczego, z drugiej zaś obniżać koszty funkcjonowania biznesu i zwiększać jego mobilność. „Jednocześnie w dobie dzisiejszego kryzysu epidemiologicznego musimy zauważyć, iż kasy fiskalne mające postać oprogramowania są zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem dla obydwu stron transakcji zakupu. Oprócz aspektu bezpieczeństwa procesu fiskalizacji z punktu widzenia budżetu państwa, należy z całą pewnością uwzględnić tez aspekt społeczny” – argumentuje w piśmie Cyfrowa Polska.

Związek zwraca również uwagę, że kasy fiskalne w formie oprogramowania są tym rozwiązaniem, na które z uznaniem będą spoglądać przedsiębiorcy, u których np. występują szczyty sprzedaży – i są zmuszeni do zwiększenia liczby urządzeń fiskalnych w określonych przedziałach czasowych. Jednak największym beneficjentem możliwości stosowania takiego rodzaju kas fiskalnych będą wszyscy mikro i mali przedsiębiorcy, dla których takie rozwiązanie będzie prostsze, wygodniejsze i tańsze. – Dzisiaj, gdy dla wielu przedsiębiorców wydanie każdej złotówki jest rozpatrywane jako decyzja niemal strategiczna, należy poszukiwać i wdrażać jak najszerzej takie właśnie rozwiązania technologiczne – mówi prezes Związku Michał Kanownik. – Co więcej okres, kiedy całe nasze życie społeczne i gospodarcze przenosi się do świata wirtualnego, niezbędnym jest domknięcie tego procesu właśnie o kwestie kas fiskalnych mających postać oprogramowania – dodaje.

Cyfrowa Polska podkreśla, że jest zwolennikiem wprowadzenia kas fiskalnych w postaci oprogramowania wraz z modułem e-paragonu w jak najszybszym terminie, ale przy jednoczesnym zachowaniu faktycznego prawa wyboru dla przedsiębiorcy, czy wdroży taką kasę czy kasę standardową. Zdaniem Związku możliwość stosowania kas fiskalnych mających postać oprogramowania powinni mieć wszyscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *