Opinia branży do nowego prawa komunikacji elektronicznej

Europejska branża cyfrowa reprezentowana przez Digital Europe, której członkiem jest Związek Cyfrowa Polska, skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji swoje uwagi w ramach prekonsultacji dotyczących implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do polskiego prawa.

Dyrektywa, którą Polska musi wdrożyć najpóźniej do 21 grudnia 2020 r. reguluje świadczenia usług komunikacji elektronicznej. W naszym kraju jej implementacja nastąpi poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych: nowej ustawy merytorycznej – Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające.

Obecnie resort cyfryzacji prowadzi prekonsultacje do projektu. Przesłane do Ministerstwa komentarze przedstawicieli Digital Europe dotyczą dwóch aspektów. Pierwszy odnosi się do wymogów rejestracji. Organizacja zwraca uwagę m.in., że niektóre z wymogów, które zawarto w polskiej ustawie są nadmierne i wykraczają poza zakres samej Dyrektywy. Z kolei drugi aspekt poruszony w piśmie do resortu cyfryzacji dotyczy bezpieczeństwa sieci i usług. Digital Europe zwraca się do polskich władz o lepsze dostosowanie zapisów do unijnych regulacji.

Pełna treść pisma Digital Europe 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *