Branża cyfrowa Grupy V4 przeciwko podatkowi od linków i filtrowaniu sieci

Przedstawiciele branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier wspólnie zaapelowali do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie podczas głosowania nad projektem dyrektywy ws. praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym niektórych przepisów, które – zdaniem organizacji – zaszkodzą rozwojowi cyfrowej gospodarki. Chodzi m.in. o podatek od linków i obowiązek filtrowania treści przez wydawców.

Apel ma związek ze zbliżającym się głosowaniem nad projektem Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI). Jest ono zaplanowane na 20-21 czerwca.

Jak podkreślili sygnatariusze listu, dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) jedynym z priorytetów powinny być innowacje i rozwój cyfrowych usług. „Dlatego wyrażamy obawę, że proponowane zapisy najbardziej zaszkodzą cyfrowej gospodarce regionu Grupy V4. Negatywne konsekwencje wprowadzenia zapisów proponowanej Dyrektywy odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenci, którym instytucje unijne chcą ograniczyć wykorzystywanie kontentu dostępnego w internecie” – napisano w specjalnym stanowisku skierowanym do eurodeputowanych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

„Nie” dla podatku od linków i obowiązku filtrowania sieci

Branża cyfrowa sprzeciwia się m.in. zapisom art. 11 projektu Dyrektywy, który wprowadza dodatkowe prawo pokrewne dla wydawców i licencjonowanie treści poprzez tzw. „podatek od linków”. Ich zdaniem takie rozwiązanie negatywnie odbije się na średnich i mniejszych wydawcach, a samym konsumentom znacznie zablokuje dostęp do informacji i wiedzy w internecie.

Nie do zaakceptowania dla sektora nowoczesnych technologii jest też art. 13 Dyrektywy, który wprowadza odpowiedzialność prawną dostawców usług internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników oraz obowiązek filtrowania tych treści. „Obywatele państw V4 dziś z dużym zainteresowaniem korzystają z usług, które pozwalają na tworzenie i udostępnianie treści online. Wprowadzając art. 13 w życie doprowadzą Państwo do tego, że takie usługi staną się mniej przyjazne dla użytkowników, a w konsekwencji – niedostępne dla nich. Przepis ten zahamuje też rozwój innowacyjnych przedsięwzięć internetowych” – argumentuje branża cyfrowa krajów Grupy V4.

Sygnatariusze listu apelują również o poparcie postulatu wprowadzenia do art. 3 dotyczącego eksploracji tekstów i danych (TDM) wyjątku w zakresie komercyjnego wykorzystywania analiz danych. Miałby on dotyczyć wszystkich podmiotów zajmujących się eksploracją treści, do których mają zgodny z prawem dostęp w celu przeprowadzenia badań komercyjnych lub niehandlowych. Jak tłumaczą organizacje, w przeciwnym wypadku Europa stanie się niekonkurencyjna w takich obszarach badań, jak sztuczna inteligencja i Big Data, które stają się obecnie nieodzownymi filarami innowacyjnych produktów.

Organizacje podpisane pod listem

Sygnatariusze listu to najważniejsze organizacje branży cyfrowej i z sektora nowoczesnych technologii z krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Są to: ZIPSEE Cyfrowa Polska, Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej, ASE – Związek Elektroniki Konsumenckiej w Czechach, SAPIE – Słowacki Związek na rzecz Innowacyjnej Gospodarki, Słowacki Związek IT oraz Węgierski Związek Branży ICT.

Organizacje branżowe z krajów Grupy V4 występują ze wspólnym stanowiskiem w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego nie po raz pierwszy. W kwietniu 2017 r. skierowały one wspólnie apel o zmiany w projekcie Dyrektywy do przedstawicieli Rady Unii Europejskiej.

Pełna treść listu (w języku angielskim) >>> kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *