ZIPSEE: Decyzja PE ws. Dyrektywy o prawach autorskich – rozczarowująca

Związek Cyfrowa Polska z rozczarowaniem przyjął decyzję Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI) w sprawie projektu unijnej Dyrektywy dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Europarlamentarzyści w środę (20 czerwca) w głosowaniu poparli zapisy, które mogą zagrozić rozwojowi cyfrowej gospodarki, innowacjom i ograniczą dostęp do kontentu dla użytkowników internetu.

– To bardzo zła decyzja i żałujemy, że europosłowie w zdecydowanej większości nie chcieli poszukać kompromisu. Przyjęte przepisy godzą w interes użytkowników internetu, przedsiębiorców, a zwłaszcza w  małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-upy – mówi prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska Michał Kanownik i dodaje:  – Jeśli chcemy, aby Europa miała nowoczesną i innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy, musimy budować przepisy, które będą temu sprzyjały. Tymczasem większość europarlamentarzystów zagłosowała za takimi regulacjami, które stworzą bariery w jej rozwoju, a także ograniczą dostęp do kontentu i informacji, a nawet zagrożą swobodzie wypowiedzi dla zwykłych użytkowników internetu.

Zdaniem Związku Cyfrowa Polska, Komisja Prawna PE przegapiła ważną okazję, by wypracować kompromisowy projekt godzący interesy zarówno twórców, biznesu, jak i konsumentów. Jak przypomina Michał Kanownik ideą unijnej reformy prawa autorskiego, zaproponowanej przez Komisję Europejską, było z jednej strony ochrona praw twórców, ale z drugiej także umożliwienie i wsparcie rozwoju przemysłu kreatywnego. Tymczasem, sporny zapis w art. 11 wprowadzający tzw. podatek od linków czy obowiązek filtrowania treści przez operatorów internetowych zapisany w art.13 będzie prowadził do niszczenia gospodarki opartej na innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Branża cyfrowa liczy, że europarlamentarzyści na głosowaniu plenarnym nie zaakceptują wyników prac komisji JURI. W opinii Cyfrowej Polski konieczna jest ponowna dyskusja na temat zapisów projektu Dyrektywy.  „Liczne dowody zebrane przez naszą branżę, ale i środowisko naukowe, dziennikarskie czy nawet w ramach wewnętrznych analiz przeprowadzonych przez Parlament Europejski wykazują wady proponowanych przepisów. Od wielu miesięcy je przedstawialiśmy. Cieszymy się, że część europarlamentarzystów zapoznało się z tymi argumentami i zaproponowało poprawki do projektu. Liczymy na to, że na głosowaniu plenarnym grupa posłów do PE, która sprzeciwia się tym zapisom będzie jeszcze większa” – mówi prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *