Branża cyfrowa państw Trójmorza publikuje manifest ws. rozwoju jednolitego rynku cyfrowego

9 organizacji reprezentujących branżę cyfrową 8 państw Europy Środkowo-Wschodniej, zrzeszonych w koalicji CEE Digital Coalition, zawiązanej z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska, opublikowało w środę manifest, w którym wyrażają swoje obawy i oczekiwania wobec projektowanych na poziomie unijnym regulacji dotyczących usług cyfrowych i jednolitego rynku cyfrowego.


Regionalna koalicja branżowa CEE Digital Coalition w swoim stanowisku odnosi się do przygotowywanych właśnie w strukturach UE regulacji: Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Organizacje apelują m.in. o zachowanie w nowych przepisach części rozwiązań znanych z obowiązującej obecnie Dyrektywy o handlu elektronicznym, a przede wszystkim zasadny państwa pochodzenia oraz o poszanowanie w unijnych regulacjach różnorodności usług cyfrowych. Sygnatariusze zwracają również uwagę na ogromny wpływ projektowanych aktów na rynkowe szanse MŚP i start-upów oraz wolności użytkowników sieci.

Wspólny front

W swoim manifeście organizacje zwracają uwagę na jednolity głos branży cyfrowej naszego regionu Europy i fundamentalne znaczenie ścisłej współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej na unijnej arenie. – Głos naszego regionu Europy ma teraz szczególne znaczenie. Słowenia stoi na czele Rady UE, a w drugiej połowie przyszłego roku tę pozycję obejmą Czesi. Mamy szansę zadbać o cyfrową gospodarkę naszego regionu i całej Europy, lecz aby było to możliwe, potrzebujemy ścisłej współpracy i jednolitego głosu. Taki cel przyświeca CEE Digital Coalition i wyraz tego stanowi nasz wspólny manifest na rzecz spójnej regulacji rynku cyfrowego – wyjaśnia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, jeden z sygnatariuszy stanowiska.

Delikatna równowaga rynku cyfrowego

W manifeście poruszono temat delikatnej równowagi, którą należy zachować regulując obowiązki nakładanymi na dostawców usług cyfrowych, czy kwestie odpowiedzialności za treści udostępnianie w ramach platform przez użytkowników. Odniesiono się również do zagadnień praw i wolności tych drugich. „Należy dołożyć starań, by europejskie regulacje, takie jak DSA i DMA, gwarantowały środowisko prawne sprzyjające użytkownikom i konsumentom oraz przedsiębiorstwom i start-upom. Niestety, wadliwy proces projektowania przepisów może narazić nas na osiągnięcie odwrotnego efektu. Apelujemy o rozwagę” – piszą w swoim stanowisku organizacje z branży cyfrowej zrzeszone w CEE Digital Coalition.
Europejskie akty DSA i DMA po przejściu przez proces konsultacji społecznych są aktualnie procedowane w organach UE. Wpłyną one na świadczenie usług cyfrowych w Unii oraz kształt jednolitego rynku cyfrowego.

Pełna treść manifestu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *