CEE Digital Summit 2021: Cyfrowe Trójmorze spotyka się w Warszawie

Przedstawiciele organizacji branży cyfrowej i nowych technologii z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz reprezentanci rządów tego regionu na początku października spotkają się wspólnie w Warszawie, by porozmawiać o współpracy ich państw w zakresie cyfryzacji. Spotkanie ma zakończyć wspólnie przyjęta proklamacja zawierająca najważniejsze cele, postulaty i wyzwania dla rozwoju cyfrowego filaru Inicjatywy Trójmorza.

Cyfrowy szczyt – CEE Digital Summit 2021 – to inicjatywa Związku Cyfrowa Polska, która realizowana jest w ramach koalicji organizacji sektora cyfrowego i nowych technologii z krajów Trójmorza – CEE Digital Coalition. Jak informują organizatorzy, w warszawskim spotkaniu, które odbędzie się w dniach 7-8 października, wezmą udział przedstawiciele 14 krajowych organizacji branżowych z Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, a także Białorusi i Ukrainy. Zaproszenie przyjęli także reprezentanci tych krajów, m.in. minister cyfryzacji Słowenii Mark Nadrijanic oraz wiceminister gospodarki i innowacji na Litwie Eglė Markevičiūtė.

­– Idea Trójmorskiej integracji trafia w branży cyfrowej na podatny grunt. Region doskonale zdaje sobie sprawię, że rozwój cyfryzacji oraz nowoczesnych technologii i usług napędza nasze gospodarki i poprawia jakość życia obywateli w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy ku temu możliwości, bo nasz region tętni od cyfrowych innowacji. Abyśmy jednak mogli w pełni wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w cyfrowym Trójmorzu i stawać się konkurencją dla światowej stawki, musimy pielęgnować współpracę i poszukiwać nowych okazji na pogłębienie jej. CEE Digital Summit jest elementem budowy tego porozumienia – wyjaśnia Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska.

Wypracować wspólny głos w sprawie cyfryzacji regionu

W czasie nadchodzącego CEE Digital Summit Warsaw 2021 uczestnicy podejmą dyskusję m.in. na temat unijnych i lokalnych regulacji determinujących wzrost gospodarki cyfrowej, stopnia wykorzystania i rozwoju najnowszych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wspólnych działań na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju sieci 5G. – Dyskutować będziemy także o relacjach transatlantyckich oraz wyzwaniach stojących na drodze transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw, leżących u podstawy gospodarki regionu. Wspólnie chcemy wypracować jedno stanowisko w tych sprawach – zapowiada Michał Kanownik.

Cyfrowy szczyt w Warszawie zakończy ogłoszenie wspólnej proklamacji zawierającej wnioski i postulaty wypracowane w ramach współpracy sektora cyfrowego w państwach Trójmorza.
– Deklaracja wyrażająca najważniejsze kierunki rozwoju cyfrowego regionu, obrane jednogłośnie przez branżę to bardzo ważny dokument. Pozwoli nam nie tylko działać na wspólnym froncie, ale stanowić będzie też wskazówkę dla rządów państw Trójmorza, z którymi chcemy dzielić się naszą wiedzą i które chcemy wspierać w budowie silnej, cyfrowej Europy Środkowo-Wschodniej – prezes Cyfrowej Polski.

Cyfrowy filar Inicjatywy Trójmorza

Spotkanie jest elementem działań prowadzonych w ramach CEE Digital Coalition, czyli cyfrowej koalicji Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa, która powstała w 2020 r. z inicjatywy polskiej strony – Związku Cyfrowa Polska – na bazie Warszawskiej Deklaracji Cyfrowej, skupia branżę cyfrową państw Trójmorza. Organizacje wspólnie działają na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli, wzrostu innowacyjnych przedsiębiorstw i potencjału badawczo-rozwojowego, a także cyberbezpieczeństwa, rozwoju sieci 5G i zapewniania dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców regionu. Grupa zabiega o współpracę władz państwowych z regionu na rzecz spójnej polityki wspierającej cyfryzację i głębokiej współpracy gospodarczej.

CEE Digital Summit odbywać się będzie w formie hybrydowej. Wydarzenie będzie można śledzić również online na stronie: www.digitalsummit.tech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *