Branża cyfrowa Trójmorza wytycza kierunki rozwoju unijnych regulacji chmurowych

Należy zapewnić spójność wszystkich regulacji dotyczących chmury, aby nie wywoływać niepewności wobec prawa i sprzyjać wdrażaniu rozwiązań chmurowych, a także przeprowadzić wnikliwą analizę gospodarczych skutków projektowanych przepisów. Nie powinno też dochodzić do wykluczania partnerów zza Atlantyku z rozmowy i wspólnej pracy na rzecz zwalczania rosnących zagrożeń wobec cyberbezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej i całej UE.

To najważniejsze wnioski z rozmów przeprowadzonych w gronie przedstawicieli władz Unii Europejskiej, branży cyfrowej i ekspertów w dziedzinie technologii chmurowych podczas konferencji “#CloudChallenger, która odbyła się w Brukseli.

W wydarzeniu zorganizowanym w siedzibie Business & Science Poland udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, eksperci z branży cyfrowej i specjaliści ds. technologii cloud i cyberbezpieczeństwa z agencji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Wydarzenie zorganizowane było przez Związek Cyfrowa Polska w ramach działalności CEE Digital Coalition, koalicji organizacji branży cyfrowej państw Europy Środkowo-Wschodniej, której przewodzi Związek. Przedstawiciele inicjatywy podzielili się w czasie konferencji regionalnym spojrzeniem na przyszłość chmury w ich krajach i całej UE.

Przepisy, które zdeterminują przyszłość chmury w regionie 

W swoim wystąpieniu otwierającym konferencję, przedstawiciel Komisji Europejskiej mówił, że jej celem jest m.in. oddanie w ręce użytkowników indywidualnych i biznesowych kontroli nad wygenerowanymi przez nich danymi. – Komisja chce zachęcać biznes do wykorzystania i dzielenia się swoimi danymi, aby maksymalizować wydajność ich użycia na arenie UE. Potrzeba w tym celu tworzyć zachęty. Firmy muszą czuć, że dzielenie się danymi jest dla nich pożyteczne oraz, że mogą na nim zyskać. Musimy dążyć do sytuacji regulacyjnej, w której każdy wygrywa – mówił Pierre Chastanet reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele branży cyfrowej zgromadzeni w Brukseli wyrazili swoje obawy m.in. wobec powstającego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług chmurowych (EUCS), który zdefiniuje wymagania dla technologii cloud i ich dostawców oraz wobec unijnego Akt w sprawie danych (Data Act). Ostrzegano, że proponowane zapisy mogą utrudnić lub uniemożliwić legalnie działającym w Unii dostawcom usług chmurowych. – Na forum UE ważą się dziś losy inicjatyw regulacyjnych, które wpłyną na zdolność gospodarek i społeczeństwa naszego regionu do wykorzystania potencjału technologii cloud. Nie będzie to łatwe, lecz musimy zabiegać, by przepisy te nie tworzyły barier dla wdrażania chmury w sektorze prywatnym i publicznym np. poprzez ograniczanie wyboru dostępnych usług, czy zwiększenie kosztów implementacji chmury w efekcie nałożenia zbyt wygórowanych wymogów na wybranych dostawców rozwiązań tego typu, czy wręcz wykluczenie ich z pewnych gałęzi rynku – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska i lider regionalnej koalicji branżowej CEE Digital Coalition. – Państwa Europy Środkowo-Wschodniej są dziś w ogonie UE pod względem wykorzystania chmury przez sektor prywatny. Wiele na tym tracimy. Chmura pozwoliła stworzyć nawet 1,6 mln nowych miejsc pracy w Europie w latach 2008-2020 i wniosła w tym okresie dodatkowe 449 mld euro do gospodarki Unii. Nasz region potrzebuje dziś zachęty do rozwoju i wdrożeń chmury, a nie regulacyjnych barier na drodze transformacji – dodawał prezes Cyfrowej Polski.

Globalna współpraca w zakresie rozwoju chmury

W toku spotkania podkreślano także trudności z budową świadomości nt. możliwości chmury i dotarciem z niezbędnymi kompetencjami do MŚP, wśród których wdrożenia cloud postępują znacznie wolniej niż wśród dużych firm i argumentowano, że jednym z warunków koniecznych dla postępu wdrożeń chmurowych jest ścisła współpraca sektorów prywatnego i publicznego. – Konieczna jest dziś szeroko zakrojona i głęboka współpraca, by odpowiedzieć na rosnące wyzwania z zakresu nie tylko wdrożeń, ale także tak istotnego dziś cyberbezpieczeństwa. Technologie chmurowe stanowią element odpowiedzi na dzisiejsze zagrożenia cyfrowe. Migracja danych do chmury pozwoliła podmiotom rządowym i prywatnym firmom zwiększyć bezpieczeństwo procedur i odporność na sytuacje kryzysowe – mówiła Lie Junius, Senior Director ds. Government Affairs and Public Policy w Google Cloud. – Chcemy brać udział w rozmowie na temat pogłębiania bezpieczeństwa cyfrowego w Europie Środkowo-Wschodniej i całej UE i doskonale rozumiemy, że aby transformacja cyfrowa i wdrażanie rozwiązań chmurowych trwały, musimy stworzyć warunki dla innowacyjności i wzajemnego zaufania podmiotów zaangażowanych w te procesy – dodała przedstawicielka Google.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *