#CloudChallenger: Wspólne regulacje i współpraca między sektorem prywatnym i publicznym niezbędne do integracji cyfrowego rynku UE

Europa przegrywa w globalnych rankingach dotyczących liczby firm IT. Bez regulacji konsolidujących unijny rynek cyfrowy, kraje członkowskie nadal będą w tyle. W przeciwieństwie do krajów takich jak USA czy Chiny, w UE nadal panuje duże rozparcelowanie gospodarcze, które jest jednym z głównych czynników hamującym rozwój start-upów – przekonywał były słoweński minister cyfryzacji Mark Andrijanic na konferencji #CloudChallenger zorganizowanej  przez Związek Cyfrowa Polska w Brukseli.

23 marca 2023 r. odbyła się konferencja #CloudChallanger. W wydarzeniu zorganizowanym w siedzibie Business & Science Poland udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, eksperci z branży cyfrowej i specjaliści ds. technologii chmurowej i cyberbezpieczeństwa z agencji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Wydarzenie zorganizowane było przez Związek Cyfrowa Polska w ramach działalności CEE Digital Coalition, koalicji organizacji branży cyfrowej państw Europy Środkowo-Wschodniej, której przewodzi Związek. Przedstawiciele inicjatywy podzielili się w czasie konferencji regionalnym spojrzeniem na przyszłość chmury w ich krajach i całej UE.

Zapewnić spójność i elastyczność przepisów

Podczas jednego z paneli, eksperci dyskutowali o konieczności regulacji rynku cyfrowego UE. Paneliści wskazywali też na obecne problemy wynikające m.in. z braku spójności przepisów krajów członkowskich. – Jednym z największych wyzwań jest ujednolicenie przepisów i wykluczenie luk w prawodawstwie  – powiedziała radca ds. cyberbezpieczeństwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, Katarzyna Prusak-Górniak. Pozostali rozmówcy zgodzili się z tą myślą.

Były słoweński minister cyfryzacji Mark Boris Andrijanic w swoich wypowiedziach koncentrował się na niekonkurencyjności europejskiego sektora cyfrowego, która jego zdaniem w dużej części wynika m.in. monopolizacji rynku, a także z braku odpowiednich regulacji. – Gospodarka europejska nie jest wystarczająco zintegrowana. W konsekwencji nowe podmioty z sektora MŚP nie są w stanie się rozwijać się szybko rozwijać, tak jak robią to nowe przedsiębiorstwa w dużych krajach jak USA, Chiny czy Indie  – stwierdził.

Podczas panelu poruszono kwestię unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence Data Act). Dokument jest w fazie opracowywania i ma na celu regulację zastosowań sztucznej inteligencji w UE, z szczególnym naciskiem na ograniczenie ryzyka związanego z rozwojem AI. Zdaniem przedstawiciela ECSO (European Cyber Security Organisation) Roberto Cascella, dokument ten „stanie się wyznacznikiem na skalę światową”, i który zainicjuje wdrażanie podobnych legislacji poza Europą. Jednak jak podkreślił, „kluczowe jest zachowanie elastyczności, aby za trzy czy pięć lat – wraz z rozwojem technologii – móc rewaluować prawo”.  – W tym momencie nie widzimy pełnego potencjału jaki niesie ze sobą AI – wskazał, dodając, że przy rozwijaniu prawodawstwa „trzeba zachować szerszy kontekst”, a nie skupiać się wyłącznie na Akcie o Sztucznej Inteligencji.  – Przedstawicielom MŚP czy dostawcom rozwiązań cyfrowych należy przedstawić konkretne wytyczne dotyczące przestrzegania różnych przepisów – wyjaśnił.

Kluczowe zagadnienia strategiczne UE zmieniają się

Paneliści wskazali na przedefiniowanie strategicznych priorytetów Unii w kontekście zagrożenia rosyjskiego i chińskiego, co wiąże się ze wzrostem znaczenia cyberbezpieczeństwa. Według Katarzyny Prusak-Górniak, szczególnie ważny jest ujednolicony dostęp do zasobów technologicznych. – Musimy trzymać się razem. 27 krajów członkowskich to dużo. Z jednej strony to wyzwanie, z drugiej niesie to za sobą wiele korzyści – możemy dzielić się swoimi najlepszymi praktykami i wiedzą. Musimy wspólnie budować i wzmacniać wspólny rynek cyfrowy – zaznaczyła.  – Wreszcie Europa zgadza się co do kluczowych wyzwań strategicznych – Rosji i Chin – dodał Andrijanic. W jego ocenie, relacje transatlantyckie są „o wiele lepsze” niż przed rokiem i wcześniej, a Amerykanie „poważnie” traktują dialog technologiczny.

Roberto Cascella z ECSO podkreślił ponadto, że obecnie bardzo ważna jest współpraca między sektorem prywatnym a publicznym, którą należy przenieść na nowy, wyższy poziom. – Agenda musi być ujednolicona  – podsumował.

CEE Digital Coalition to zrzeszenie organizacji branży cyfrowej z krajów Europy Środkowowschodniej, powstałe z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *