Branża elektroniczna z wnioskiem w sprawie etykiet energetycznych

Polska branża elektroniczna zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wstrzymanie się z egzekwowaniem przepisów tzw. rozporządzeń w sprawie etykietowania energetycznego do 1 marca 2021 r. Powód? Spowolnienie produkcyjne oraz mniejszy popyt wśród konsumentów spowodowane pandemią COVID-19. Opóźnienie wprowadzenia przepisów rekomenduje też sama Komisja Europejska.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, 1 marca 2021 r. wchodzą nowe zasady etykietowania sprzętu RTV i AGD – zmieni się m.in. skala dotycząca oznaczeń na etykietach energetycznych. Znikną oznaczenia typu A+++. Docelowo zmiany mają uprościć konsumentom wybór najbardziej energooszczędnych urządzeń.  Wprowadzanie nowych przepisów ma nastąpić już z początkiem listopada br. Dostawcy są zobowiązani do dostarczania od 1 listopada 2020 r. etykiet ze zmienioną skalą wraz z produktami, które wprowadzają do obrotu oraz do wprowadzania do bazy danych o produktach parametrów nowej karty informacyjnej produktu. Powyższe przepisy zostały przyjęte przed pandemią koronawirusa.

Problemy producentów w związku z pandemią

Mając na względnie nadzwyczajną sytuację rynkową spowodowaną COVID-19 Komisja Europejska zdecydowała się na przyjęcie zawiadomienia dotyczącego egzekwowania rozporządzeń w sprawie etykietowania energetycznego. – Ze względu na pandemię COVID-19 w wielu państwach członkowskich zamknięto fabryki i laboratoria lub zmniejszono liczbę personelu i moce produkcyjne. W związku z tym testowanie przez producentów ich produktów, a tym samym uzyskanie informacji na potrzeby dokumentacji technicznej lub karty informacyjnej produktu i etykiety może być utrudnione, a nawet niemożliwe – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. I zaznacza, że na pogarszającą się sytuację wpłynął też mniejszy popyt wśród konsumentów spowodowany przez pandemię koronawirusa. A to spowodowało, że produkty z obecnymi etykietami składowane są w magazynach producentów. – Uważamy, że trudno będzie zmienić tabliczki ze skalą energetyczną sprzętu do 1 listopada – dodaje Michał Kanownik.

Komisja naprzeciw producentom

Dlatego Komisja Europejska zachęca krajowe organy nadzoru rynku do przemyślenia, jak będą egzekwować wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie etykietowania energetycznego – i np. by zwolnić producentów z obowiązku etykietowania zgodnie z rozporządzeniami w sprawie etykietowania energetycznego w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 1 marca 2021 r. Dodatkowo Komisja wprost oświadcza, że jeżeli krajowe organy nadzoru rynku nie będą egzekwować obowiązku dostarczenia etykiety ze zmienioną skalą wraz z produktem w momencie wprowadzania go do obrotu, oraz obowiązku wprowadzenia parametrów karty informacyjnej produktu do bazy danych o produktach od dnia 1 listopada 2020 r., to Komisja powstrzyma się od wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Apel polskich producentów

Biorąc pod uwagę zalecenia KE, Związek Cyfrowa Polska zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, UOKiK oraz UKE o wstrzymanie się z egzekwowaniem przepisów tzw. rozporządzeń w sprawie etykietowania energetycznego do dnia 1 marca 2021 r. Jak argumentuje Związek, zapewni to polskim producentom możliwość uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Związek spodziewa się bowiem, że organy nadzoru rynku w innych państwach członkowskich będą działać zgodnie z zawiadomieniem Komisji. – Z tego powodu dla zapewnienia polskim podmiotom uczciwej konkurencji również polski organ nadzoru rynku powinien działać zgodnie z zawiadomieniem Komisji. W przeciwnym razie polski organ administracji publicznej postawi polskich producentów w gorszej sytuacji niż będą ich zagraniczni konkurenci – tłumaczy Michał Kanownik. I zaznacza, że zmiana daty z listopada na marzec pozwoli polskim producentom wprowadzenie do obrotu swoich produktów, których nie mogli sprzedać przez COVID-19, co z kolei umożliwi szybszą odbudowę polskiej gospodarki i stworzenie nowych miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *