Branża nowych technologii oczekuje równowagi pomiędzy realizacją unijnych celów klimatycznych a obowiązkami nakładanymi na producentów

Branża nowych technologii jest gotowa, aby sprostać unijnym celom klimatycznym. Aby jednak osiągnąć sukces w tym zakresie konieczny jest rzetelny dialog pomiędzy regulatorem a przedsiębiorstwami, których regulacje środowiskowe będą dotyczyły. Nowe przepisy nie mogą być bowiem oderwane od realiów rynkowych i technologicznych, a także muszą być spójne z możliwościami sektora prywatnego – ocenili uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska na temat przyszłości polskiego sektora cyfrowego w kontekście wyzwań klimatycznych i europejskich zmian regulacyjnych.

W dyskusji, która odbyła się w formule „roundtable” udział wzięli przedstawiciele firm–producentów z sektora nowych technologii, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele administracji państwowej, w tym Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Uczestnicy spotkania debatowali o projektowanych unijnych regulacjach, które w znacznej mierze dotkną przedsiębiorców działających w sektorze nowych technologii. W tym szczególnie o wymogach i obowiązkach stawianym producentom sprzętu elektronicznego w związku z europejskimi celami klimatycznymi.

Wiele regulacji, liczne wątpliwości

O jakie przepisy konkretnie chodzi?  –  Z punktu widzenia naszej branży wśród kluczowych projektów i zagadnień na unijnej agendzie są zmiany w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektowania dla serwerów i produktów do przechowywania danych, a także wyświetlaczy elektronicznych, smartfonów i tabletów. Niezwykle ważne będzie również aktualizacja zapisów Dyrektywy WEEE i Dyrektywy Bateryjnej – wymieniał w trakcie spotkania Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski.

Obawy producentów budzą m.in. nieścisłości w funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych, w tym obejmowanie jednakowymi wymaganiami dotyczącymi serwisowania produktów o różnej specyfice, np. klasycznych smartfonów i wchodzących na rynek składanych telefonów z tzw. segmentu fold. Branża wskazuje również na brak odpowiednich narzędzi prawnych i technicznych umożliwiających rzetelne śledzenie cyklu życia urządzeń na rynku wtórnym.

W toku rozmowy przedstawiciele branży nowych technologii wskazali potencjalne rozwiązania prawne, które pozwoliłyby osiągnąć cele unijnych projektów w sposób spójny z rzeczywistością rynkową i technologiczną. Uwagi te zostaną przekazane przez Cyfrową Polskę do regulatorów.  – To oczywiste, że  branża cyfrowa musi zaadaptować się do realiów prawnych UE odpowiadających na wyzwania klimatyczne. Potrzebny jest jednak dialog pomiędzy prawodawcą i sektorem prywatnym, aby adaptacja ta mogła przebiegać sprawnie. Niestety, część przepisów projektowana jest w oderwaniu od realiów rynku i technologii oraz zakłada pewne wymagania, które zwyczajnie nie mogą zostać zrealizowane – mówił podczas dyskusji Michał Kanownik.

Rząd gotowy do rozmów

Uczestnicząca w dyskusji Marianna Sidoroff, Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii wyraziła gotowość polskiego rządu do podjęcia takich rozmów z producentami. – Negocjując kształt regulacji wychodzimy oczywiście z założenia, że jeśli dany zapis jest niemożliwy do spełnienia, to przepis taki jest trudny do spełnienia i należy go zmienić. Dlatego też tak istotny jest dialog i konsultowanie powstających aktów prawnych – mówiła Marianna Sidoroff. Przyznała jednocześnie, że wypracowanie konsensusu będzie trudnym zadaniem.. – Pogodzić będziemy musieli bowiem cele środowiskowe, oczekiwania konsumentów i argumenty producentów – wskazała.

Związek Cyfrowa Polska zapowiada kontynuację rozmów na ten temat w gronie przedstawicieli branży, regulatorów oraz organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *