#CloudChallenger: Głównymi przeszkodami przy wdrażaniu chmury są nieujednolicone regulacje i brak odpowiednich kompetencji

Technologie chmurowe należą do jednych z najważniejszych elementów transformacji cyfrowej UE. Stworzenie przejrzystych regulacji – zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym – jest nieodzownym elementem tego procesu. Nie można zapominać o budowaniu i rozwijaniu kompetencji chmurowych, których wciąż brakuje zarówno wśród władz lokalnych, przedstawicieli MŚP, ale i osób prywatnych – mówił prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik podczas konferencji #CloudChallenger w Brukseli.

23 marca odbyła się konferencja #CloudChallanger. W wydarzeniu zorganizowanym w siedzibie Business & Science Poland udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, eksperci z branży cyfrowej i specjaliści ds. technologii chmurowej i cyberbezpieczeństwa z agencji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Wydarzenie zorganizowane było przez Związek Cyfrowa Polska w ramach działalności CEE Digital Coalition, koalicji organizacji branży cyfrowej państw Europy Środkowo-Wschodniej, której przewodzi Związek. Przedstawiciele inicjatywy podzielili się w czasie konferencji regionalnym spojrzeniem na przyszłość chmury w ich krajach i całej UE.

Wyzwania we wdrażaniu chmury

Eksperci mówili m.in. o wyzwaniach związanych z wdrażaniem rozwiązań chmurowych na terenie UE. Zgodzono się, że brakuje spójnych i przejrzystych regulacji, zarówno na poziomie poszczególnych krajów jak i całej wspólnoty. Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, rozpoczął dyskusję stwierdzeniem, że należy uniknąć przerostu regulacyjnego, a także mieć na uwagę partnerstwo transatlantyckie.  – Amerykańskie firmy nie powinny mieć problemu z dostosowaniem się do unijnych przepisów – zaznaczył.  Z kolei przedstawiciel Digital Europe, Alberto Di Felice, zwracał uwagę na konsekwencje fragmentaryzacji legislacyjnej w Europie. – Budowa jednolitego rynku cyfrowego w Europie musi być na piedestale – mówił w kontekście szerszej transformacji technologicznej. – Rozparcelowanie prawodawstwa skutkuje m.in. problemami z szybkim rozwojem – zarówno dostawców rozwiązań chmurowych, jak i sieci odbiorców – powiedział.

W swojej wypowiedzi Di Felice podkreślił, że „obecnie przedstawianych jest mnóstwo bardzo dobrych koncepcji legislacyjnych, ale przy ich wybieraniu trzeba zachować balans”. – Każdy dokument prawny rodzi nowe ramy funkcjonowania. Trzeba mieć pewność, że nie tworzymy więcej przeszkód niż próbujemy rozwiązać – wyjaśnił.

Paneliści poruszyli kwestię zamówień publicznych i wskazali, że odgrywają one dużą rolę w procesie transformacji cyfrowej. Według Di Felice mogą one działać rozwijająco, ale niosą też ryzyko tworzenia kolejnych barier.  – W legislacji nadal znajdziemy wiele nielogicznych scenariuszy – ocenił. Myśl rozwinął Kanownik poprzez naszkicowanie sytuacji w Polsce.  – Często z powodu braku odpowiednich kompetencji cyfrowych przedstawiciele miejscowej władzy nie są w stanie wybrać najlepszej oferty rozwiązań chmurowych. Bywa wręcz, że nie umieją dobrze skonstruować zamówienia na wdrożenie takiej technologii – stwierdził. Kanownik wskazał, że z problem braku kompetencji nie dotyczy jedynie lokalnych urzędników, ale też zwykłych obywateli. Obie grupy „często nie ufają bezpieczeństwu chmur”.  – Wdrażanie chmury na szczeblu państwowym nie obniży bezpieczeństwa, przeciwnie wzmocni je – zgodził się  Robert Bogdanffy z rumuńskiego związku branży technologicznej ANIS.

Eksperci zaznaczyli, że problem niedostatecznych kompetencji dotyka również sektor MŚP. – Wojna i pandemia wymusiły dalszą digitalizację. Na pozór wygląda to dobrze. Jednak w Polsce ok. 20-30 proc. małych i średnich przedsiębiorstw nie rozważa swojej cyfrowej transformacji przypomniał Kanownik. – Na polskie MŚP składa się ponad 2 milionów podmiotów. Dotarcie do nich wszystkich jest bardzo skomplikowane  – dodał prezes European Enterprise Alliance, Marcin Nowacki.

Jakie przekonać do chmury?

Uczestnicy debaty wyszczególnili sprawy, które ich zdaniem powinny zostać rozwiązane w pierwszej kolejności. – Potrzebny jest klarowny system klasyfikacji danych, który mógłby być powszechnie stosowany w sektorze publicznym  – powiedział Bogdanffy w kontekście obaw urzędników o zabezpieczenia rozwiązań chmurowych. Jego zdaniem państwowe chmury publiczne powinny być też łatwe w obsłudze i dostępne dla urzędników. Kanownik wśród swoich postulatów również postawił na przejrzystość przepisów. – Po pierwsze, należy przedstawić lokalnym władzom jak i sektorowi MŚP bardzo konkretne regulacje i procedury związane z usługami cyfrowymi, a zwłaszcza chmurowymi. Po drugie, trzeba skrócić procesy administracyjne  – wymieniał. Zaznaczył, że konieczne jest zapewnienie funduszy na dalsze poszerzanie kompetencji cyfrowych.  – Kraje członkowskie muszą postępować śmiało jednocześnie mając na uwadze kwestie, które budzą obawy. Muszą też rozumieć, że czasami rzeczy wydające się politycznie i ideologicznie dobre, niekoniecznie są możliwe do zrealizowania. Trzeba też pamiętać, że często mały krok w tył, może przynieść lepsze rezultaty w przyszłości– podsumował Alberto Di Felice.

CEE Digital Coalition to zrzeszenie organizacji branży cyfrowej z krajów Europy Środkowowschodniej, powstałe z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *