#CloudChallenger: świadomość urzędników większym problemem niż ograniczenia finansowe

Nie środki finansowe, a świadomość i wiedza urzędników stanowią główny problem z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań IT w polskich urzędach – mówił Artur Borkowski, burmistrz Serocka, podczas szczytu Rethink Digital Summit. Oprócz burmistrza – przedstawiciela samorządu – zagadnieniu wdrażania technologii chmurowych w administracji przyjrzeli się przedstawiciele rządu oraz biznesu.

Chmura w administracji publicznej, czyli jak wdrażać nowoczesne usługi chmurowe w urzędach – to temat debaty, jaka odbyła się podczas drugiego dnia szczytu Rethink Digital Summit w Warszawie. Wzięli w niej udział: Maciej Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami w ośrodku cyfryzacji KPRM, Marek Hojda, Channel & Ecosystems Sales Manager w HPE Polska, oraz burmistrz Serocka Artur Borkowski.

Dyskusję otworzyły dobre wiadomości. Jak podał Maciej Górski, z najnowszych badań zapotrzebowania na usługi chmurowe w jednostkach samorządu terytorialnego wynika, że mamy do czynienia z przełomem pod względem zainteresowania tymi technologiami. – Potencjał jest ogromny i to nie tylko w kwestiach oprogramowania bliskiego użytkownikowi, ale także w temacie „twardych” usług, które pomagają w technicznym prowadzeniu urzędu – przekonywał przedstawiciel KPRM.

Apel o większe wsparcie państwa

Co jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie? Z własnego doświadczenia opowiedział o tym burmistrz Serocka: ­­– Co może dziwić – przeszkody finansowe są na drugim miejscu. Główną barierą jest niska wśród urzędników świadomość celu cyfryzacji – mówił Artur Borkowski. A Maciej Górski dodawał, że bariery mogą stanowić także prawne wymogi procesów zakupowych; przetargi trwają nawet do dwóch lat, w związku z czym trudno jest zaplanować prowadzenie wydajnego projektu IT.

Na szczęście są też dobre praktyki. Marek Hojda przywołał z własnego doświadczenia sytuację, w której kilka gmin na południu polski skrzyknęło się, aby kupić spójne rozwiązania od jednego dostawcy. – Z punktu widzenia biznesu dostrzegamy rosnący popyt na usługi chmurowe. Jednostkom samorządu terytorialnego dostarczamy na przykład dużo sprzętu od polskiego dostawcy właśnie na potrzeby wdrożeń chmury – przywoływał przedstawiciel HPE Polska.

Korzystając z obecności przedstawiciela rządu, burmistrz Serocka apelował też o większe wsparcie państwa dla procesów cyfryzacji w samorządach: – Samorządy inspirują się nawzajem. Wykorzystajmy ten mechanizm. Warto jednak, aby administracja centralna służyła przykładem i wskazywała kierunki rozwoju – wzywał Artur Borkowski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *