Cyfrowa Grupa Wyszehradzka przebada kompetencje cyfrowe Czechów, Polaków, Słowaków i Węgrów

Organizacje branży cyfrowej z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zrzeszone w Grupie Digital V4, sprawdzą kompetencje cyfrowe uczniów szkól podstawowych i średnich w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Projekt o nazwie IT Fitness Test wystartuje w przyszłym roku dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W Polsce za projekt jest odpowiedzialny Związek Cyfrowa Polska, który połączył siły z partnerskimi organizacjami branżowymi partnerskimi z pozostałych krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej, by wspólnie przebadać kompetencje cyfrowe młodych obywateli i sprawdzić ich przygotowanie do zmieniającego się rynku pracy.  – Projekt IT Fitness Test pozwoli na darmowe, dostępne dla każdego sprawdzenie umiejętności cyfrowych. Nasz test oceni kompetencje uczestników w pięciu obszarach, takich jak: internet, bezpieczeństwo i systemy komputerowe, narzędzia do współpracy i sieci społecznościowe, oraz narzędzia biurowe, sprawdzając ich praktyczne umiejętności – wyjaśnia prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Każdy uczestnik testu po jego wykonaniu otrzyma imienny certyfikat opisujący uzyskany wynik oraz wskazujący zagadnienia, które wymagają dodatkowego dokształcenia przez respondenta. Jak podkreślają inicjatorzy projektu, choć badanie ma na celu zbadanie kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych i średnich, to – co ważne – Grupa Digital V4 zamierza udostępnić test wszystkim zainteresowanym, którzy chcą sprawdzić swój poziom cyfrowych umiejętności. Oficjalny start IT Fitness Test 2022 zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Sprawdzone metody

Podobny projekt od dekady z powodzeniem realizowany jest już na Słowacji przez tamtejszą organizację branży cyfrowej – ITAS. Przy wsparciu Komisji Europejskiej do tej pory już ponad 300 tys. Słowaków wykonało test kompetencji cyfrowych. – Nasz projekt w 2014 r został nagrodzony przez Komisję Europejską za wkład w poprawę stanu alfabetyzmu cyfrowego wśród młodych ludzi w Europie. Teraz dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego i przy współpracy ze organizacjami partnerskimi w Polsce, na Węgrzech oraz w Czechach, adaptujemy go na potrzeby pozostałych państw Grupy V4. Od przyszłego roku możliwość sprawdzenia swoich umiejętności cyfrowych w ojczystych językach będą mieli Czesi, Polacy i Węgrzy – mówi Mario Lelovsky, prezes ITAS.

Organizacje Grupy Digital V4, które współtworzą projekt zwracają uwagę, że wraz z postępem cyfryzacji, zmieniają się wymagane na rynku pracy i w życiu codziennym kompetencje. Pandemia przyspieszyła jedynie te przemiany i narzuciła na obywateli konieczność jeszcze szybszej adaptacji do realiów ery cyfrowej. Potrzeba ta była szczególnie widoczna wśród uczniów, ponieważ proces ich edukacji również przeniesiony został w dużej mierze do sieci. Zdaniem inicjatorów projektu IT Fitness Test, umiejętności cyfrowe obywateli zdeterminują również konkurencyjność gospodarek Grupy V4 wraz z rozwojem Przemysłu 4.0.

Pomoc w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego

Według opublikowanego w 2020 r. Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), który pozwala monitorować poziom zaawansowania cyfrowego Unii Europejskiej, Polska plasuje się na 23. lokacie. W kategorii „kapitał ludzki”, która opisuje m.in. jaki odsetek populacji danego kraju dysponuje przynajmniej podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi, Polska zajmuje 22. miejsce pośród 28 badanych państw członkowskich UE. – Dlatego, aby skutecznie rozwijać kompetencje cyfrowe obywateli, potrzebujemy szczegółowych danych na temat ich aktualnego stanu. Musimy dowiedzieć się, z czym, jeśli chodzi o cyfryzację, młodzi Polacy mają największy problem, gdzie są luki i gdzie potrzebne są zmiany w kształceniu. Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć dzięki naszemu testowi – podkreśla prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej to kolejny krok, który jako branża cyfrowa podejmujemy, by rozwijać społeczeństwo informacyjne w Polsce i regionie oraz umacniać ścisłą współpracę naszych państw. Narzędzie, które wkrótce oddamy w ręce polskiego szkolnictwa i wszystkich zainteresowanych obywateli to również element szerszego planu cyfryzacji edukacji w kraju. Polskie społeczeństwo potrzebuje pomocy w rozwijaniu kompetencji cyfrowych – dodaje Michał Kanownik.

Projekt współfinansowany jest przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier poprzez Granty Wyszehradzkie udzielane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją Funduszu jest rozwój pomysłów wspierających zrównoważony rozwój w Europie Środkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *