Bezpieczeństwo cyfrowe i sieć 5G w Trójmorzu przedmiotem dyskusji ekspertów podczas CEE Digital Summit

O tym jak uczynić państwa Inicjatywy Trójmorza bezpiecznymi cyfrowo i odpowiedzialnie prowadzić rozwój sieci mobilnych 5G w Europie Środkowo-Wschodniej debatowali goście panelu dyskusyjnego „Cybersecurity & 5G network” w czasie CEE Digital Summit Warsaw 2021. Spotkanie branży cyfrowej Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się 7 października w Warszawie i poświęcone było dyskusji na temat przyszłości i priorytetów transformacji cyfrowej regionu.

Zaproszeni przez Związek Cyfrowa Polska uczestnicy dyskusji kreślili scenariusz regionalnego podejścia do cyberbezpieczeństwa, dzielili się doświadczeniami z wdrażania technologii 5G i rozważali największe wyzwania stojące przez Trójmorzem w kontekście łączności i cyfrowych zagrożeń. W debacie udział wzięli m.in Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństw w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Martin Mellor, Country Manager firmy Ericsson w Polsce, Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless oraz Martins Gatavins, Członek Zarządu LIKTA, łotewskiego związku ICT.

Problem całej gospodarki…

Eksperci zgromadzeni w Warszawie podkreślali, że ze względu na jej przełomowe możliwości i ogromny potencjał, łączność mobilna w technologii 5G będzie miała wpływ na każdy sektor gospodarki Inicjatywy Trójmorza, a postępująca cyfryzacja przedsiębiorstw sprawia, że bezpieczeństwo cyfrowe również stało się zagadnieniem o powszechnym znaczeniu. – Kluczowe jest, abyśmy osiągnęli sukces w kwestii cyberbezpieczeństwa sieci mobilnych, ponieważ wszystkie branże naszej gospodarki będą dotknięte konsekwencjami niedociągnięć na tym polu. Stworzenie standardów i wdrażanie ich musi przebiegać bez potknięć – mówił Martin Mellor z polskiego oddziału Ericssona, otwierając dyskusję.

Przedstawiciele branży sieci mobilnych zwracali również uwagę na ogromne znaczenie współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i władzami dla rozwoju regionu w oparciu o bezpieczną łączność w technologii. – Jesteśmy zaangażowani w inicjatywy z zakresu cyberbezpieczeństwa, w których opracowujemy metody bezpieczeństwa cyfrowego we współpracy z przedstawicielami władz, uniwersytetów i placówek badawczo-rozwojowych – mówił prezes polskiego dostawcy rozwiązań 4G i 5G, firmy IS-Wireless Sławomir Pietrzyk.

 

 

…i całego społeczeństwa

Eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dostrzegali jednak palący problem, jakim jest dotarcie z wiedzą i kompetencjami na tym polu do społeczeństwa. Ich zdaniem konsumenci i przedsiębiorcy nie związani z sektorem ICT, wciąż często nie są świadomi zagrożeń ery cyfryzacji. – Zdolności ekspertów i elity branży cyberbezpieczeństwa nie przekładają się na szerszą perspektywę. Musimy rozważyć, jak działać na rzecz poprawy kompetencji ogółu populacji oraz jak zatrzymać uzdolnionych, młodych ludzi w regionie – mówiła Magda Popescu, niezależna doradczyni prawna Związku Producentów i Sprzedawców sprzętu ICT APDETIC z Rumunii.

Fundamentalną zasadę odporności na zagrożenia cyfrowe przypomniał Gabor Matrai, członek zarządu DIGITALEUROPE oraz IVSZ, węgierskiej organizacji sektora cyfrowego.  –  Region, państwo, czy organizacja są tylko tak bezpieczne cyfrowa, jak bezpieczne jest ich najsłabsze ogniwo. Z kompetencjami dotrzeć musimy do obywateli, małych przedsiębiorstw i administracji publicznej – mówił Gabor Matrai.

Wielki potencjał regionu

Uczestnicy debaty zwracali uwagę na potrzebę podjęcia regionalnej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa i łączności. Według Roberta Kośli rozwój standardów bezpieczeństwa może wiele zyskać na regionalnej kooperacji. – Sformalizowane partnerstwo i ustrukturyzowana współpraca w regionie jest konieczna, jeśli chcemy zabezpieczyć cyfrowo Europę Środkowo-Wschodnią – stwierdził Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM.

Innym problemem dotykającym państw Inicjatywy Trójmorza na polu rozwoju łączności mobilnej i cyberbezpieczeństwa, zdaniem panelistów, jest brak uznania dla rozwijających się w regionie przedsięwzięć.
– Nasz region jest krainą śpiących gigantów. Trójmorze dysponuje unikalnym podejściem i wyjątkowymi zasobami ludzkimi, z których musimy skorzystać. Już czas, abyśmy budowali globalne marki na własnym podwórku. Niestety wciąż borykamy się problemem mentalności podwykonawcy, mimo, że dysponujemy własnymi rozwiązaniami o wielkim potencjale eksportowym, które oferują nam znacznie większą wartość niż ciągłe zabieganie o zewnętrzne inwestycje
– zauważył prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk.

Cyfrowe Trójmorze

Debata została zorganizowana w ramach konferencji – CEE Digital Summit Warsaw 2021, cyfrowego szczytu branży nowych technologii, w którym uczestniczyli przedstawiciele 14 organizacji sektorowych z 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej, władz z regionu oraz firmy technologiczne. Wydarzenie zakończono opublikowaniem wspólnej deklaracji organizacji branży cyfrowej w regionie, zrzeszonych w ramach CEE Digital Coalition, regionalnej koalicji branżowej, która wskazała priorytetowe kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej.

Obejrzyj całą konferencję >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *