Cyfrowa Polska proponuje liberalizacja przepisów dot. przesyłania ofert handlowych do urzędników

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o liberalizację przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego, które wymagają zgody odbiorców komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych na przesłanie im ofert handlowych. Powód: dzisiejsze prawo utrudnia firmom w dotarciu z informacją handlową do urzędników.

Jak zauważa w Związek Cyfrowa Polska w liście, który trafił również do wicepremier, minister rozwoju Jadwigii Emilewicz, epidemia choroby wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 zasadniczo zmieniła sposób pracy zarówno podmiotów prywatnych jak i publicznych. Urzędy są niedostępne dla petentów, co w tych okolicznościach korespondencja pisemna, doręczana do podmiotów publicznych za pośrednictwem ich kancelarii podawczych lub operatorów pocztowych, stała się utrudniona czy wręcz niemożliwa. Jednocześnie znaczenie komunikacji elektronicznej gwałtownie wzrosło.

Cyfrowa Polska zauważa, że komunikacja elektroniczna z instytucjami publicznymi wciąż napotyka na swojej drodze ograniczenia natury prawnej. Dotyczy to w szczególności elektronicznej komunikacji zawierającej oferty towarów lub usług dla sektora publicznego. „Pomimo epidemii podmioty publiczne w dalszym ciągu potrzebują dla swojego sprawnego działania rozmaitych towarów i usług, a przedsiębiorcy potrzebują dotrzeć do tych podmiotów ze swoją ofertą. Interesy podmiotów publicznych i przedsiębiorców są zgodne” – zauważa prezes Związku Michał Kanownik w liście do prezesa UODO. Dlatego – jak tłumaczy -konieczna jest doraźna liberalizacja przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Propozycja zmiany

Dziś dozwolona jest elektroniczna komunikacja marketingowa kierowana na ogólne dane kontaktowe podmiotu (np. na adres poczty elektronicznej informacja@um.warszawa.pl) i nie wymaga zgody. Jednak istnieją już spory interpretacyjne, czy zawsze elektroniczna komunikacja marketingowa kierowana na dane kontaktowe skierowana do oznaczonych odbiorców (np. jan.kowalski@um.warszawa.pl, prezydent@um.warszawa.pl) wymaga ich zgody.

Związek proponuje uporządkowanie przepisów i wnosi, by istniała możliwość przesyłania ofert handlowych do urzędników zatrudnionych w instytucjach publicznych bez ich zgody w sytuacji, gdy firma uzyskała ich bezpośredni adres poczty elektronicznej z publicznie dostępnych źródeł, który jest udostępniony przez podmiot publiczny (np. poprzez stronę internetową urzędu lub Biuletyn Informcji Publicznej). Podobne regulacje miałyby mieć zastosowanie w wykorzystywaniu przez firmy marketingu bezpośredniego. Za każdym razem jednak odbiorcy tych treści mieliby prawo do wniesienia sprzeciwu dalszego otrzymywania ofert handlowych.

Pełna treść listu >>> [kliknij]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *