Cyfrowa Polska przedstawiła wstępne zalecenia do Dyrektywy RoHS

Związek Cyfrowa Polska skierował do Ministerstwa Rozwoju opinię na temat Dyrektywy RoHS, która dotyczy ograniczania substancji niebezpiecznych. W ramach unijnego przeglądu jej przepisów, organizacja przedstawiła wypracowane wspólnie przez całą europejską branżę elektroniczną wstępne zalecenia oraz uwagi.

Cyfrowa Polska przypomina, że Dyrektywa RoHS jest ważnym i strategicznym projektem, który przyczynił się m.in. do poprawy uregulowania obszaru stosowania zakazanych substancji chemicznych w produktach elektrycznych i elektronicznych. Sama branża elektroniczna uczestniczy w pracach nad tymi przepisami od momentu ich powstawania. Unijna dyrektywa RoHS opiera się na wielu mocnych stronach. Wyrównuje szanse między podmiotami z Unii i spoza UE, włączając się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, unikając marnotrawstwa, i zapewnia zarówno wydajne, jak i dobrze określone procesy, takie jak na przykład wyłączenia RoHS. Ponadto uruchomiła innowacje, w tym poszukiwanie zamienników substancji do produkcji produktów” – zauważono w piśmie do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz dyrektora departamentu innowacji Ministerstwa Rozwoju Jana Staniłko.

Unia Europejska prowadzi właśnie przegląd zapisów Dyrektywy, która powstawała jeszcze w latach 90-tych i była już nowelizowana. Związek Cyfrowa Polska przesłał przedstawicielom Ministerstwa Rozwoju wypracowane w ramach Digital Europe, europejskiej organizacji branżowej, wstępne propozycje. Obejmują one m.in. utrzymanie takich zasad jak „repair-as-produced”, biorąc pod uwagę dłuższy okres dla wyłączeń określonych w dyrektywie i przy jednoczesnym dedykowaniu większych zasobów do tych procesu. Digital Europe uważa również, że w przypadku ujawniania zawartości substancji w produktach, konieczne jest podejście sektorowe. „W przypadku elektroniki baza danych Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) 62474 i informacje wymagane na podstawie dyrektywy WEEE są przykładem sukcesu międzybranżowej platformy współpracy „Information for Recyclers – I4R‘’ i już zapewniają niezbędne informacje podmiotom zajmującym się recyklingiem” – podkreślono w piśmie.

Pełna treść stanowiska >>> [kliknij]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *