Europejska branża cyfrowa do unijnych liderów: więcej funduszy na innowacje i cyfryzację w UE

27 organizacji branży cyfrowej z 23 krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski m.in. Związek Cyfrowa Polska, wezwało liderów europejskich we wspólnym stanowisku do zwiększenia inwestycji w innowacje i udziału wydatków cyfrowych w unijnym budżecie i funduszu naprawczym.

List został skierowany do Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz premierów krajów UE, w tym do premiera Mateusza Morawieckiego. Europejska branża cyfrowa postuluje w nim określenia konkretnych wydatków na cyfrową transformację europejskich przedsiębiorstw, rozbudowę infrastruktury oraz wzmocnienia tych unijnych funduszy, które odpowiadają za rozwój cyfrowy. Zdaniem organizacji konieczne są także inwestycje w programy rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach np. Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz pełną treść listu >>> [kliknij tutaj]

Cyfryzacja zwiększy wzrost gospodarczy UE

– Nowy budżet Unii Europejskiej jest wyjątkową okazją do ponownego odkrycia naszej gospodarki, a nie tylko odbudowania starej. Inwestujmy w przyszłość, a nie w przeszłość – mówi Cecilia Bonefeld-Dahl, dyrektor generalna Digital Europe. Jak zauważa podczas pandemii firmy, które zainwestowały w digitalizację okazały się bardziej odporne niż te przedsiębiorstwa, które nie przeprowadziły w swoich organizacjach cyfrowej transformacji. – Dlatego musimy wzmocnić nasze społeczeństwa i gospodarki, wspierając cyfryzację europejskiego przemysłu. Wydatki na digitalizację i umiejętności utorują drogę do szybszego ożywienia gospodarczego, stworzą nowe miejsca pracy i umożliwią stworzenie europejskiego zielonego ładu” – stwierdziła dyrektor generalna Digital Europe.

W liście do unijnych liderów cyfrowe organizacje europejskie zaznaczają, że np. inwestycja tylko w sztuczną inteligencję może zwiększyć wzrost gospodarczy Europy o 3,6 mld euro do 2030 r. Jednocześnie w tym samym czasie transformacja cyfrowa wielu branż może również umożliwić redukcje globalnej emisji CO2 o 20 proc.

Branża cyfrowa przypomina również, że dziś konieczna jest inwestycja w edukację i infrastrukturę cyfrową. Dziś tylko 60 proc. Europejczyków ma dostęp do ultraszybkiego internetu szerkopoasmowego. A ponad połowa obywateli UE – szczególnie tych, którzy stracili pracę w tradycyjnych gałęziach przemysłu – musi zdobyć nowe umiejętności cyfrowe, aby móc dalej utrzymać się na rynku pracy.

Koło napędowe unijnej gospodarki

Zdaniem prezesa Związku Cyfrowa Polska krajowe i unijne inwestycje w cyfryzację są kluczowe dla odbudowania gospodarki po kryzysie wywołanym przez koronawirusa. – Cyfrowa gospodarka będzie po pandemii kołem napędowym rozwoju krajów Unii Europejskiej. Rządy powinny więc zwrócić jeszcze większą uwagę na ten sektor i zwiększyć jego finansowanie – uważa Michał Kanownik. Przypomina, że to właśnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym pomimo ograniczeń możliwe było kontynuowanie prowadzenia wielu biznesów, edukacji i życia kulturalnego oraz społecznego. – Wiele z tych dziedzin przeszło przyśpieszoną cyfryzację. Źle się stanie, jeśli to tempo zostanie zastopowane. Powinniśmy kontynuować ten cyfrowy rozwój, odważnie inwestując w innowacje – dodał prezes Cyfrowej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *