Cyfrowa Polska razem z Ministerstwem Finansów o bezpiecznych transakcjach

Związek Cyfrowa Polska jest jednym z partnerów kampanii edukacyjnej Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej „Bezpieczna transakcja”. – To bardzo ważna i potrzebna inicjatywa. Trzeba edukować przedsiębiorców z korzyści, jakie niesie ze sobą split payment oraz tłumaczyć, jak z niego korzystać – mówi prezes Związku Michał Kanownik.

Zainicjowana w środę, 27 czerwca na specjalnej konferencji w resorcie finansów kampania „Bezpieczna transakcja” ma na celu edukowanie przedsiębiorców, w jaki sposób działają oszuści podatkowi i jak się przed niemi chronić oraz pokazywać, jakie korzyści wynikają z dochowania należytej staranności i stosowania split payment. Partnerami kampanii są stowarzyszenia przedsiębiorców, w tym Związek Cyfrowa Polska.

W ramach akcji powstała strona internetowa bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl. – Planujemy nagrać filmiki instruktażowe, w których eksperci podatkowi będą tłumaczyć w prosty sposób czym jest split payment i jak go stosować – mówi Michał Kanownik.

Zdaniem prezesa Związku mechanizm podzielonej płatności, który wchodzi w życie 1 lipca to kolejny krok, by skutecznie zwalczać w Polsce oszustwa podatkowe. – Dlatego nasz Związek będzie namawiał przedsiębiorców na przechodzenie na model podzielonej płatności – tłumaczy prezes Związku. I dodaje: – Mam nadzieję, że w przyszłości mechanizm split payment będzie obligatoryjny dla branż wrażliwych, w tym związanej z nowoczesnymi technologiami.

MF: split payment to korzyści dla przedsiębiorców

Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, model podzielonej płatności oznacza konkretne korzyści dla przedsiębiorcy takie, jak np. bezpieczeństwo i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności. Jeżeli nabywca będzie mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta lub co do okoliczności transakcji, będzie mógł zastosować split payment. Dzięki temu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują jego prawo do obniżenia naliczonego podatku. Dodatkowe korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT. – Realizujemy kolejne etapy strategii uszczelniania systemu VAT – podkreślił na konferencji wiceminister finansów Paweł Gruza. – Jest on o tyle istotny, że utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie transakcji. Tym samym zmniejsza ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze podatkiem VAT – dodał.

Z kolei szef KAS Paweł Cybulski zaznaczał, że priorytetem Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. – Dlatego uruchamiamy ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja adresowaną do przedsiębiorców, która uzupełni i wesprze nasze działania legislacyjne w tym zakresie – stwierdził wiceminister.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *