Do końca roku mają być określone wymagania dla radioodbiorników DAB+

W Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęły się prace specjalnego zespołu z udziałem ZIPSEE Cyfrowa Polska nad ustaleniem wymagań, które będą musiały spełniać cyfrowe odbiorniki radiowe wyposażone w technologię DAB+ wprowadzane na polski rynek. O określenie takich wymagań poprosili resort sami producenci.

 Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się w 11 czerwca. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, EmiTela, Polskiego Radia oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. ZIPSEE Cyfrowa Polska reprezentuje dyrektor ds. realizacji projektów Dominik Dobek.

Jakie wymagania dla odbiorników

Członkowie zespołu zgodzili się wspólnie, że w Polsce konieczne jest opracowanie nowego rozporządzenia w zakresie wymagań technicznych dla odbiorników cyfrowych, bo to które jest obecnie (z 2014 r.) nie odpowiada dzisiejszym potrzebom i czekającej Polskę w przyszłości całkowitej cyfryzacji polskiej radiofonii. Co ma ono zawierać? Przede wszystkim wspólnie stwierdzono, że konieczne jest wyspecyfikowanie typów usług, które powinien obsługiwać dany typ cyfrowego odbiornika radiowego. W tym najważniejszej – funkcji powiadamiania ratunkowego. O tym właśnie konkretnie członkowie grupy rozmawiać będą z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na kolejnym posiedzeniu.

Podczas spotkania dyskutowano również nad tym, czy nowe wymagania techniczne powinny być osobne dla różnego typu odbiorników, np. inne dla samochodowych, a jeszcze inne dla multimedialnych. Oczekiwania części członków zespołu są też takie, aby w pracach zostały uwzględnione minimalne wymagania dla tanich odbiorników, które mogą nie obsługiwać pełnej specyfikacji normy ETSI, a które mogą z powodzeniem funkcjonować na rynku.

Kolejny krok w cyfryzacji radia w Polsce

– Prace ministerialnego zespołu, którego jesteśmy członkiem są kolejnym krokiem w nieuniknionym procesie cyfryzacji radia w Polsce. To proces wolniejszy niż telewizji, ale mamy nadzieję, że wkrótce zostanie on przyśpieszony – mówi Dominik Dobek z ZIPSEE Cyfrowa Polska.  Jak zaznacza, Związek liczy również na to, że ministerialny zespół w miarę szybko opracuje wnioski, które będą podstawą dla ministra cyfryzacji do wydania nowego rozporządzenia określającego wymagania dla cyfrowych odbiorników radiowych. Cyfrowa Polska zwracał uwagę resortu na problem występujący na rynku – konsumentom często oferowane są odbiorniki cyfrowe w starszej technologii DAB, która nie daje możliwości odbioru polskich cyfrowych rozgłośni radiowych. Jest to możliwe jedynie poprzez radioodbiorniki wyposażone w technologię DAB+.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski złożył prezesowi ZIPSEE Cyfrowa Polska Michałowi Kanownikowi obietnicę, że nowe wytyczne zostaną wydane do końca roku. Takie też oczekiwania ministra zostały powtórzone członkom zespołu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *