Dominik Dobek wybrany na wiceszefa komitetu technicznego PKN

Dyrektor ds. realizacji projektów w Związku Cyfrowa Polska, Dominik Dobek został zastępcą przewodniczącego komitetu technicznego ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Z kolei szefem komitetu technicznego został Radosław Maj z APPLiA Polska. Do nowych obowiązków Dominika Dobka będą należeć m.in.: kierowanie pracami KT oraz reprezentowanie komitetu na zewnątrz podczas nieobecności przewodniczącego.

O wyborze zdecydowali członkowie komitetu w tajnym głosowaniu przez internet. Dominik Dobek jest też członkiem komitetu technicznego ds. telekomunikacji PKN.

Polski Komitet Normalizacyjny to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Komitet jest podmiotem prawa publicznego.  Zajmuje się m.in. organizowaniem i nadzorowaniem działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, określaniem stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, a także zatwierdzaniem i wycofywaniem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *