Związek Cyfrowa Polska popiera europejski program cyfryzacji

Aż 9,2 mld euro – tyle chce przeznaczyć Komisja Europejska na nowy program wspierający cyfryzację w krajach Unii na lata 2021 – 2027. Program popiera polski rząd. Związek Cyfrowa Polska liczy, że unijne pieniądze przyczynią się do cyfryzacji krajów naszego regionu, w tym szczególności Polski.

Program Cyfrowa Europa ma na celu zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności Unii oraz rozwijać strategiczne zdolności cyfrowe Europy. Zdaniem prezesa Michała Kanownika inicjatywa ta jest potrzebna zwłaszcza krajom Europy Środkowo-Wschodniej, bo pozwoli na wyrównanie skali cyfryzacji oraz dalszy jej rozwój w naszym regionie. ­– Dlatego nasz rząd powinien stanowczo sygnalizować potrzeby rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej tak, by znaczące pieniądze z tego programu trafiły na inwestycje w naszym kraju – podkreśla Michał Kanownik.

Superkomputery

Komisja proponuje przeznaczenie 2,7 mld euro na finansowanie projektów służących opracowywaniu i wzmacnianiu superkomputerów i przetwarzania danych w Europie. Cel: stworzenie niezależnych i konkurencyjnych zasobów technologii Unii, co ma m.in. pomóc osiągać postępy w najróżniejszych dziedzinach, m.in. opiece zdrowotnej, energii odnawialnej czy bezpieczeństwie cybernetycznemu.

Sztuczna inteligencja

Z kolei 2,5 mld euro ma być przeznaczone na rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w całej europejskiej gospodarce i społeczeństwie. KE chce, by zarówno organy publiczne, jak i przedsiębiorstwa, w tym te najmniejsze miały lepszy dostęp do obiektów badawczych i przeprowadzania eksperymentów w dziedzinie sztucznej inteligencji w państwach członkowskich. Cel: zapewnienie Unii miejsca w światowej czołówce w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Cyberbezpieczeństwo i zaufanie do technologii

Program zakłada zainwestowanie 2 mld euro w ochronę gospodarki cyfrowej, społeczeństwa i demokracji w UE poprzez budowanie cyberobrony i unijnego sektora cyberbezpieczeństwa oraz finansowanie najnowocześniejszych urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa.

Umiejętności cyfrowe

Pieniądze z programu – 700 mln euro – mają też pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej w dostępie ich pracowników do szkoleń i staży w celu zdobywania zaawansowanych umiejętności cyfrowych.

Zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i w społeczeństwie

1,3 mld euro ma być z kolei przeznaczone na cyfrową transformację administracji publicznej i usług użyteczności publicznej oraz ich interoperacyjność w całej UE. Cel: m.in. ułatwienie wszystkim przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, dostępu do technologii i know-how, obiektów do przeprowadzania eksperymentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *