Eksperci na festiwalu technologicznym w Łodzi: AI zmieni edukację, musimy się do tego przygotować

Rozwój niezbędnych kompetencji wśród dydaktyków oraz przygotowanie kadr na zmiany w oczekiwaniach uczniów i nowy podział obowiązków ­– m.in. takie wyzwania stoją przed szkolnictwem w związku z rozwojem sztucznej inteligencji (SI). Eksperci rozmawiali o obecnym stanie i przyszłości wdrożeń SI w klasach w Polsce i na świecie podczas festiwalu Re_think Digital Fest zorganizowanego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy wsparciu Związku Cyfrowa Polska.

W czasie panelu dyskusyjnego „Jak sztuczna inteligencja zmienia edukację” specjaliści z branży technologii cyfrowych dla szkolnictwa i przedstawiciele sektora edukacji oraz administracji publicznej dyskutowali o tym, czy polskie szkoły są gotowe na dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i wdrożenia rozwiązań opartych o SI.

Sztuczna inteligencja puka do drzwi szkół

Eksperci wskazywali, że choć technologie oparte o sztuczną inteligencję rozwijane są bardzo dynamicznie, to SI w polskich szkołach dopiero raczkuje. – Narzędzia oparte o AI są z nami już od lat. Wszyscy korzystamy np. z modeli uczących nasze skrzynki mailowe co jest, a co nie jest spamem. Obecnie jednak rozwiązania SI rozwijane są w ogromnym tempie i stają się niezmiernie wyrafinowane -–mówiła Beata Galas, Head of Google For Education CEE. – Sztuczna inteligencja jest w pewnym stopniu obecna w szkołach i na uniwersytetach po stronie administracyjnej, gdzie służy np. do optymalnego układania siatek zajęć. Do sal lekcyjnych jednak SI dopiero zagląda. Co ciekawe, rozwiązania tego typu dla edukacji docierają już do setek szkół na świecie, głównie w USA. Przed nami zatem sporo pracy – stwierdził Bartosz Gonczarek, współzałożyciel firmy Explain Everything.

Zdaniem uczestników panelu nim sztuczna inteligencja na dobre zadomowi się w klasach, konieczne są znaczne przemiany społeczne i rozwój świadomości nt. możliwości technologii wśród użytkowników. – AI pomaga nam w krótkim czasie pozyskiwać możliwie najwięcej informacji z różnych miejsc i źródeł. Uczniów, nauczycieli i rodziców należy jednak uczyć tego, jak weryfikować i krytycznie podchodzić do pozyskanych informacji – wskazała Beata Galas. – Edukujmy uczniów i studentów na temat modeli językowych SI, jasno wskazując co one potrafią, a z czym sobie nie radzą oraz jak należy wykorzystywać je odpowiedzialnie z korzyścią dla własnego rozwoju – mówiła z kolei Inez Okulska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Technologii w Ministerstwie Cyfryzacji.

Wyzwania na drodze wdrożenia AI w edukacji

Jako jedno z kluczowych wyzwań stojące na drodze wdrażania technologii opartych o SI w edukacji uczestnicy debaty wskazali przekonanie do nowych narzędzi cyfrowych nauczycieli i wyposażenie ich w niezbędne kompetencje. – Sztuczna Inteligencja w istocie dopiero nieśmiało zagląda do polskich szkół. Jeśli chcemy wykorzystać jej potencjał, w pierwszej kolejności do wdrażania i korzystania z nowych technologii musimy przygotować nauczycieli. Brak wiedzy i zrozumienia nowych narzędzi oraz obawy o konieczność zaburzenia sposobu przygotowywania i prowadzenia zajęć może hamować tempo wdrażania rozwiązań SI przez dydaktyków. Stoimy przed zadaniem zapoznania ich ze sztuczną inteligencją w edukacji. Przygotowanie merytoryczne kadry dydaktycznej do stosowania nowych narzędzi to pierwszy krok, jaki musimy wykonać – wskazała Wiesława Zewald, Dyrektor Technikum Robotyki i Automatyki w Łodzi. – Kadra jest jednak entuzjastycznie nastawiona do nowych narzędzi. To efekt nagłych zmian, jakie musieliśmy wprowadzić do edukacji w czasie pandemii. Sytuacja ta oswoiła wielu dydaktyków z narzędziami cyfrowymi i wyzwoliła ich kreatywność – dodała Wiesława Zewald.

W toku rozmowy zwrócono również uwagę, że wejście SI do edukacji wymagać będzie od dydaktyków gotowości na współpracę z modelami sztucznej inteligencji i pewne zmiany w roli nauczyciela. – Sztuczna Inteligencja nigdy się nie zmęczy i nie zirytuje, wielokrotnie objaśniając uczniowi czy studentowi jedno, problematyczne zagadnienie. Jest też w stanie tłumaczyć je na wiele różnych sposobów. Oczekiwania uczniów i studentów wobec edukatorów będą się zatem zmieniać – mówiła Inez Okulska. – To rodzi wyzwanie dla nauczycieli i wykładowców, Prawdopodobnie w szkołach i na uniwersytetach jutra nastąpi pewien podział obowiązków pomiędzy SI i ludźmi. Być może wzrośnie rola nauczycieli w sferze pracy nad kreatywnością, zdolnościami interpersonalnymi oraz w wychowaniu młodzieży – dodała.

Organizatorem Re_think Digital Fest była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a Związek Cyfrowa Polska partnerem głównym wydarzenia. Partnerem wspierającym festiwalu technologicznego było ElektroEko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *